[MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT THÔNG DỤNG ]

Trong giao tiếp tiếng anh hay trong lời các bài hát tiếng anh chúng ta hay nghe có thể bắt gặp rất nhiều từ viết tắt khá thông dụng dưới đây thay vì sử dụng một từ đầy đủ. Share để lưu lại và sử dụng ngay nào
Gonna /ˈɡɒnə/ : going to
Wanna /ˈwɒnə/ : want to
Gimme /ˈɡɪmi/ : give me 
Gotta /ˈɡɒtə/ : (have) got a
Coz /kʌz/ : because
Ouda /aʊdə/ : Out of
Kinda /ˈkʌɪndə/ : kind of
Lemme /ˈlɛmi/ : let me
Ya /ja/ : you
Hafta /ˈhaftʊ/ : have to
Dunno /dəˈnəʊ/ :don’t know


Cùng tham khảo thêm về kho tài liệu và các khóa học tiếng anh chất ngất tại English Camp các bạn nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *