GIỚI THIỆU BÀI THI VSTEP READING

Nội dung phần thi:

Số lượng bài đọc: Với phần thi Reading, số lượng bài đọc mà bạn phải làm 4 bài với dung lượng từ mỗi bài đọc khoảng 400 -500 từ; độ khó của bài thi sẽ tăng dần. Bài số 1 sẽ là bài dễ nhất; Bài số 2 sẽ khó hơn bài số 1 tương tự với bài số 3, bài số 4.

Thời gian: 60 phút 

Số câu hỏi: 10 câu/ bài

Độ khó của câu hỏi: bộ câu hỏi của phần thi này sẽ có độ khó dàn  đều ở cả ba mức B1, B2, C1; nên vân duy trì được tính phân loại cao. Tất nhiên các bạn không nên quá lo lắng về độ khó. Nếu bạn ở cấp độ B1, cứ yên tâm vì bên cạnh những câu hỏi khó, vẫn sẽ có những câu “dễ ăn” hơn dành cho bạn.

Chi tiết về nội dung bài đọc: 

Phần/ Bài đọc Chủ đề Nguồn Độ khó Dạng câu hỏi
1 Những hoạt động trong cuộc sống hằng ngày. quảng cáo, nhật ký, tài liệu hướng dẫn, mô tả công việc ứng tuyển, … B1 5 dạng câu hỏi: Main Idea (tổng quan, Detailed (chi tiết), Word-in-Context (từ vựng), Inference (suy luận),  Text Completion (hoàn thành đoạn văn), Reference (tham chiếu).
2 Khoa học tự nhiên hoạt xã hội. tài liệu học thuật, tạp chí, báo cáo, … B2
3 Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, các chuyên ngành học thuật khác. báo, tạp chí, tài liệu chuyên ngành, … B2-C1
4 Chuyên ngành học thuật bất kỳ, các tác phẩm văn học. tác phẩm văn học, báo, tài liệu chuyên ngành, tạp chí, sách hướng dẫn, … C1

Nội dung, chủ đề bài đọc Reading, các phần sẽ có độ thông dụng giảm dần từ thông đến ít thông dụng. Càng về sau, nội dung các bài đọc sẽ mang tính chuyên ngành nhiều hơn. Từ vựng và cấu trúc cũng sẽ dần khó hơn. Bởi vì vậy khi làm bài các bạn cần phải có chiến lược cụ thể: 

  • Trước khi đi đọc sâu toàn bài thì bạn hãy đọc lướt để biết chủ đề toàn bài của cả 4 bài. Tìm xem có bài nào viết về chủ đề bạn yếu thích, bạn có hiểu biết nhiều nhất, tự tin nhất để làm ( 1 phút )
  • Đọc lướt nội dung của 4 bài đọc để xác định bài nào dễ nhất, khó nhất, từ vựng ít nhất (3 phút).
  • Dành nhiều thời gian hơn cho bài khó hơn (đối với các bạn muốn đạt B2 hoặc C1). Tránh sa đà quá nhiều vào các bài dễ hoặc suy nghĩ quá lâu cho một câu nào đó.

Một số dạng câu hỏi trong phần thi Reading

Giới thiệu dạng câu hỏi Main Idea trong VSTEP Reading

Thông thường, vị trí của dạng câu hỏi này thường được xếp cuối cùng. Dạng câu hỏi này ở cuối bài giúp các bạn có thể dễ đưa ra đáp án chính xác hơn vì các bạn đã phải đọc hiểu gần như toàn bài để trả lời các câu hỏi ở trên. Yêu cầu đề bài của dạng câu hỏi Reading này được chia làm 3 dạng câu hỏi nhỏ: Main Idea ( luận điểm chính), Primary Purpose ( mục đích chính), Best Title (tiêu đề phù hợp nhất)

Loại câu hỏi: Mục đích chính (Primary Purposes) 

Loại câu hỏi này sẽ tập trung khai thác lý do hoặc mục đích truyền đạt của đoạn văn là gì. Ví dụ: “What is the purpose of this passage?”  (Mục đích của bài đọc này là gì) 

Loại câu hỏi: Đặt tiêu đề cho bài đọc (Best Title) 

Ở loại câu hỏi này, thí sinh cần nắm được nội dung chính của toàn bộ văn bản để chọn được tiêu đề thích hợp nhất cho bài đọc. Best Title chủ yếu xuất hiện ở bài đọc số 3, số 4 trong VSTEP Reading, khi nguồn của bài đọc được trích trong các bài báo, tạp chí, hoặc tài liệu chuyên ngành. 

Hình thức câu hỏi: “Which of the following would be the best title for this article?” (Đáp án nào dưới đây là tiêu đề thích hợp nhất cho bài báo này?) 

Tổng quan về Words-in-context Questions

Words-in-context Questions là dạng câu hỏi kiểm tra vốn từ vựng của thí sinh và sâu hơn là khả năng đọc hiểu của thí sinh đối với những từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp phức tạp trong bài đọc. Dạng câu hỏi này được xuất hiện rất nhiều trong VSTEP Reading và được chia thành 3 loại cơ bản như sau: 

Loại câu hỏi 1: Nghĩa của từ trong ngữ cảnh của bài đọc 

Đây là loại câu hỏi cơ bản nhất của dạng Words-in-context. Đề bài yêu cầu thí sinh tìm một từ đồng nghĩa, phù hợp với ngữ cảnh của bài đọc nhất để thay thế cho từ đã được sử dụng trong bài đọc, các câu hỏi sẽ có hình thức như các ví dụ dưới đây: 

The word “circle” in line 20 could be best replaced by/ closest in meaning to … (Từ “circle” ở dòng 20 được thay thế tốt nhất bởi … )

Which of the following words can best replace the word “prospective” in line 14? (Đáp án nào dưới đây thay thế từ “prospective” đúng nhất ở dòng 14?) 

The phrase “took a backseat” in line 14-15 is closest in meaning to … ( Cụm từ “took a backseat” ở dòng 14-15 có nghĩa gần nhất với … ) 

What is “offer comfort” in line 19 closest in meaning to? (Nghĩa của từ “offer comfort’ ở dòng 19 gần nhất với?) 

Loại câu hỏi 2: Từ/cụm từ chỉ một nội dung trong bài đọc 

Loại câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc hiểu, cụ thể hơn là ngữ pháp của thí sinh, bằng cách đưa ra một đại từ hoặc một danh từ chưa xác định. Khác với loại đầu tiên khi thí sinh có thể sử dụng vốn từ vựng của mình để hỗ trợ việc trả lời câu hỏi, ở loại này thí sinh cần phải đọc và tìm xem đại từ hay cụm từ thay thế này chỉ sự vật, sự việc gì trong bài đọc. 

Ví dụ: 

The word “their” in line 28 refers to … (Từ “their” ở dòng 28 chỉ … ) 

Who does “such politicians” in line 24 refer to? (Ai được ám chỉ bởi từ “such politicians” ở dòng 24?) 

Loại câu hỏi 3: Diễn đạt câu bằng cách khác 

Loại câu hỏi này kiểm tra vừa kiểm tra khả năng đọc hiểu, vốn từ vựng, vừa kiểm tra năng lực tóm tắt và diễn đạt lại một nội dung của thí sinh. Đề bài sẽ trích nguyên văn một câu trong bài đọc và đưa ra cho thí sinh 4 sự lựa chọn là 4 câu có nội dung tương tự, biểu đạt ý nghĩa tương đương với câu đề. Hình thức loại câu hỏi này như sau: 

In the first paragraph, what best paraphrases the sentence “My day typically starts with a business person going to the airport, and nearly always ends with a drunk.” ? (Trong đoạn văn đầu tiên, đáp án nào diễn đạt lại ý của câu “Một ngày của tôi đơn giản là bắt đầu với một người doanh nhân tại sân bay, và hầu như ngày nào cũng kết thúc với một người say rượu”?) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *