Trạng từ quan hệ: Những điều bạn cần phải biết

Trạng từ quan hệ trong tiếng Anh

Trạng từ quan hệ trong tiếng Anh thường được sử dụng thay cho đại từ quan hệ và giới từ, giúp câu văn hoặc câu nói dễ hiểu hơn. Tuy nhiên, cách sử dụng trạng từ quan hệ như thế nào, hãy cùng EC INSPRIDE tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Có thể bạn quan tâm:

1. Tìm hiểu về trạng từ quan hệ

Trạng từ quan hệ, tên tiếng Anh là Relative adverbs, gồm các từ When, Where, Why, dùng để đưa thông tin về địa điểm, sự vật hiện tượng hoặc người. Trạng từ quan hệ trong tiếng Anh được sử dụng để nối một đại từ hoặc danh từ với mệnh đề quan hệ.

Trong câu, trạng từ quan hệ chỉ đóng vai trò là tân ngữ nên không thể đứng trước động từ. Còn với trường hợp đại từ quan hệ, chúng hoàn toàn có thể đứng làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

2. Trạng từ quan hệ được sử dụng như thế nào?

Như đã nêu ở phần một, trạng từ quan hệ được dùng để nối hai câu hoặc mệnh đề quan hệ với nhau, thay thế cho danh từ chỉ thời gian, địa điểm, lý do hoặc giới thiệu mệnh đề sau đó.

Trạng từ quan hệ When có thể được dùng để thay thế cho những danh từ như time, day, month và period.

Trạng từ quan hệ Where có thể được dùng để thay thế cho những danh từ như there, here, place, street, town, country.

Trạng từ quan hệ Why thì có phần đặc biệt hơn, chỉ có thế cho danh từ duy nhất là reason.

3. Dạng cấu trúc trạng từ quan hệ

Cấu trúc một: N + Trạng từ quan hệ

Ví dụ: She remember the day. She first went to school => She remembers the day when she first went to school.

Cấu trúc hai: N + giới từ (in/on/at) + which

Bạn nên sử dụng cấu trúc thứ hai này trong trường hợp giao tiếp cần sự trang trọng, với cấu trúc này ý nghĩa câu nói của bạn không hề thay đổi.

Ví dụ: The is the school where we met for the last time => That is the school at which me met for the last time.

4. Những trạng từ quan hệ phổ biến trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có ba trạng từ quan hệ phổ biến là When, Where, Why được sử dụng để thay cho đại từ quan hệ. Tùy thuộc từng loại trạng từ quan hệ mà có phương án thay thế khác nhau, người học tiếng Anh cần nắm rõ điều này.

4.1. When

When là một trong những trạng từ quan hệ phổ biến trong tiếng Anh, được dùng để thay thế cho những từ chỉ thời gian, thông thường sẽ thay cho từ “then”.

Với trạng từ quan hệ When, ta sẽ có cấu trúc câu như sau:

Danh từ chỉ thời gian + When + S + Động từ

Ta có ví dụ: Do you still remember the day? We first talked on that day. => Do you still remember the day when we first talked?

4.2. Where

Trạng từ quan hệ Where trong tiếng Anh được sử dụng thay thế cho những từ chỉ địa điểm, thông thường thay thế cho there hoặc những từ được nêu ở phần 2.

Với trạng từ quan hệ Where, ta có cấu trúc:

Danh từ chỉ nơi chốn + Where + S + Động từ

Trong trường hợp đặc biệt, ta có thể thay thế Where bằng giới từ in/on/at + which.

Ta có ví dụ: The hotel was vert clean. We stayed there. => The hotel where we stayed was very clean.

4.3. Why

Why là một trạng từ quan hệ đặc biệt trong tiếng Anh, chỉ dùng thay thế cho các cụm từ chỉ lý do như for reason, for that reason.

Với trạng từ quan hệ Why, ta có cấu trúc:

Danh từ chỉ lý do + Why + S + Động từ

Ta có ví dụ: I don’t know the reason. You didn’t go to the company for that reason yesterday. => I don’t know the reason why you didn’t go to the company yesterday.

5. Bài tập vận dụng

Bài 1: Hãy điền trạng từ quan hệ thích hợp vào chỗ trống

 1. a) He bought all the books……were needed for the next exam.
 2. b) He is talking about the author…….book is one of the best-sellers this year.
 3. c) This is the university…….Linh went to last year.
 4. d) She wants to know……….you didn’t go to the party last night.
 5. e) I bought a car…….. is very bad.
 6. f) Answer the questions……the lecture tells you to.
 7. g) The last time……My saw her, she looked very beautiful.
 8. h) What was the name of the girl……..passport was stolen

Đáp án: 

 1. a) that
 2. b) whose
 3. c) where
 4. d) why
 5. e) that
 6. f) where
 7. g) when
 8. h) whose

Bài 2: Sử dụng mệnh đề quan hệ để viết lại câu

 1. a) Astronomers will never forget this day. They found a new constellation that day.
 2. b) He doesn’t know the reason. You didn’t go to the party last night for that reason.
 3. c) Do you remember the place? We went on holiday there last year.
 4. d) The children often go for picnics on Sundays. They have a lot of free time then.

Đáp án:

 1. a) Astronomers will never forget this day when they found a new constellation.
 2. b) He doesn’t know the reason why you didn’t go to the party last night.
 3. c) Do you remember the place where we went last year?
 4. d) The children often go for picnics on Sundays when they have a lot of free time.

Bài viết về trạng từ quan hệ được EC INSPRIDE tổng hợp và biên tập xin tạm ngừng tại đây, trong trường hợp có thông tin hoặc kiến thức mới về trạng từ quan hệ trong tiếng Anh, trung tâm sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *