Điều cần biết về mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề quan hệ không xác định

Trong tiếng Anh, bên cạnh mệnh đề quan hệ xác định thì mệnh đề quan hệ không xác định cũng là kiến thức ta cần lưu tâm, bởi đây là ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Thế nên, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp, chia sẻ những điều bạn cần biết về mệnh đề quan hệ không xác định.

Có thể bạn quan tâm:

1. Mệnh đề quan hệ không xác định là gì?

Mệnh đề quan hệ không xác định, tên tiếng Anh là Non-defining relative clauses) được sử dụng trong câu nhằm bổ sung, cung cấp thêm thông tin cho danh từ đứng trước.

Ví dụ: My best friend Linh, who is near my house, gave me an early birthday presen.

Từ ví dụ trên, ta có thể xác định được cụm danh từ trong câu là “My best friend Linh”, còn mệnh đề quan hệ không xác định cung cấp thông tin bạn thân của Linh là “who is near my house, gave me an early birthday presen”.

2. Cách sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, mệnh đề quan hệ không xác định chỉ được sử dụng để bổ sung thêm ý nghĩa, cung cấp thêm thông tin cho danh từ hoặc đại từ. Tuyệt đối không được dùng cho việc xác định ý nghĩa cho danh từ hoặc đại từ như mệnh đề quan hệ xác định.

Ví dụ: My dad, who lives in Canada, is an attractive woman.

Thấy ở ví dụ trên, “who lives in Canada” là mệnh đề quan hệ không xác định trong câu, nếu bỏ thành phần này đi thì câu văn không hề thay đổi nghĩa.

Vậy nên, ta có một lưu ý khi sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định, khi loại bỏ chúng thì câu văn vẫn mang đầy đủ ý nghĩa. Bạn có thể nhận biết chúng thông qua dấu phẩy hoặc dấu ngạch ngang, nhằm ngăn cách với mệnh đề chính.

3. Đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ không xác định

Trong tiếng Anh, Who, Which, Whose, Whom là những đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ không xác định. Để biết rõ hơn về chức năng cũng như cách dùng của từng đại từ quan hệ này, cùng EC INSPRIDE tìm hiểu qua bảng thông tin dưới đây.

Đại từ quan hệ

Chức năng Dùng trong mệnh đề để

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, được dùng thay cho người.

Xác định

Không xác định

I’ve met Ling, who is my new friend.

Which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, được dùng thay cho vật.

Xác định

Không xác định

I have lost my favorite book, which my sister bought me on my birtday.

Whose

Mang tính sở hữu, sẽ đứng đằng tước danh từ, có thể dùng để thay thế cho người và vật.

Xác định

Không xác định

That is Mr.Quynh, whose son is my friend.

Whom

Làm tân ngữ, được dùng thay thế cho người ở vị trí tân ngữ.

Xác định

Không xác định

Lan, to whom I gave the book, is my girlfriend.

Mệnh đề quan hệ không xác định còn được dùng để bổ sung ý nghĩa cho cả một mệnh đề, đại từ “which” có thể dùng thay thế cho mệnh đề đã đề cập trước đó.

4. So sánh mệnh đề quan hệ không xác định và mệnh đề quan hệ xác định

Trong lần đăng tải trước đó, EC INSPRIDE đã chia sẻ chi tiết và đầy đủ thông tin về sự khác nhau của mệnh đề quan hệ không xác định và mệnh đề quan hệ xác định. Nếu bạn quan tâm và muốn biết nhiều hơn, mời bạn ghé qua bài viết Phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và không xác định.

Còn trong bài viết này, ECi sẽ tóm gọn kiến thức về mệnh đề quan hệ không xác định và xác định để bạn dễ dàng tiếp cận với những thông tin tiếp theo đây. Theo đó:

– Mệnh đề đề quan hệ xác định được dùng để xác định nghĩa cho danh từ, đại từ đứng trước và không thể bỏ đi.

– Còn mệnh đề quan hệ không xác định được dùng để bổ sung ý nghĩa cho danh từ hoặc đại từ đứng trước và có thể bỏ đi.

Với thông tin phân biệt ngắn gọn trên về hai loại mệnh đề quan hệ, ECi mong rằng đã cơ bản cung cấp kiến thức cho bạn, có đủ nền tảng để tiếp tục các phần tiếp theo.

5. Sử dụng thành ngữ giới thiệu trong mệnh đề quan hệ không xác định

Với tiếng Anh, các mệnh đề quan hệ không xác định có thể được giới thiếu bằng một số thành ngữ như all of, any of, some of, a few of, both of, each of, either of, half of, many of, most of, much of, none of, one of, two of, etc. Đứng đằng sau các thành ngữ này sẽ là whom, dùng thay thế cho người và which, dùng thay thế cho sự việc.

Ví dụ 1: She picked up a handful of stones, one of which was sharp.

Ví dụ 2: There are 20 boy in my class, a few of whom are my friends.

6. Dùng “which” khi nhắc tới mệnh đề khác

Trong câu, nếu đặt đại từ quan hệ which đứng đầu một mệnh đề quan hệ không xác định thì ta có thể đề cập tới tất cả thông tin chứa trong phần trước của câu, thay vì chỉ một từ.

Ví dụ 1: My boyfriends were all hiding in my apartment, which isn’t what I’d expected.

Ví dụ 2: He’s studying to become a teacher, which is difficult.

7. Những lưu ý khi sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định

Khi sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh, bạn nên lưu ý ba điều sau đây để đảm bảo tính chính xác, đúng đắn về ngữ pháp. Cụ thể:

– Đầu tiên, ta không sử dụng “that” thay thế cho những đại từ quan hệ như “which, who, whom”. Bởi lẽ, “that” chỉ sử dụng được trong mệnh đề quan hệ xác định, cũng không sử dụng sau dấu phẩy.

Ví dụ: I’ve met Linh, who is my new friend

Ví dụ trên là một câu đúng, sử dụng đại từ quan hệ who, nếu bạn sử dụng đại từ quan hệ that để thay thế thì câu đó hoàn toàn sai.

– Thứ hai, ta không được phép lược bỏ đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ không xác định, bởi nếu bỏ đi câu sẽ bị mất ý nghĩa.

Cũng với ví dụ trên, “I’ve met Linh, who is my new friend”, nếu ta bỏ đại từ quan hệ đi thì đây là một câu sai.

– Thứ ba, mệnh đề quan hệ không xác định có thể bắt đầu bằng những cụm từ all of, none of, both of, neither of hay some of, với điều kiện đặt chúng trước đại từ quan hệ.

Ví dụ: I have two younger brothers, all of whom are taller than me.

8. Bài tập vận dụng

Bài 1: Xác định đại từ quan hệ trong câu

 1. a) Do you know the village…. he was born?
 2. b) The boy,….. short hair I like very much, is a good student.
 3. c) The woman….. he is going to marry is very attractive and lovely.
 4. d) Linh wants to become a policeman,….. is very difficult.

Đáp án:

 1. a) Where               b) Whom               c) Whose             d) Which

Bài 2: Viết lại câu

 1. a) Sai Gon is in the South of Vietnam. It is very peaceful.
 2. b) The food is delicious. Nam cooks the food.
 3. c) My dad was born in Ha Noi. He was a doctor.
 4. d) She desires she can fly. It is unrealistic.

Đáp án

 1. a) Sai Gon, which is very peaceful, is in the South of Vietnam.
 2. b) The food Nam cooks is delicious.
 3. c) My dad, who was a doctor, was born in Ha Noi.
 4. d) She desires she can fly, which is unrealistic.

Trên đây là những kiến thức về mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh, hy vọng qua bài viết này bạn đã nắm được ngữ pháp cơ bản, đồng thời phân biệt được cách sử dụng của mệnh đề quan hệ không xác định và mệnh đề quan hệ xác định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *