Câu tường thuật dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Câu tường thuật dạng câu hỏi

Câu tường thuật dạng câu hỏi là một dạng phổ biến, thường gặp của câu tường thuật trong tiếng Anh. Nếu bạn đang mơ hồ, chưa biết cách sử dụng câu tường thuật dạng câu hỏi sao cho đúng thì bài viết này sẽ giúp bạn hình dung dễ dàng, bổ sung kiến thức một cách đầy đủ nhất.

Có thể bạn quan tâm:

1. Tìm hiểu về câu tường thuật

Câu tường thuật hay câu gián tiếp, tên tiếng Anh là Reported Speech được dùng khi có ai đó muốn thuật lại câu nói, ngôn ngữ bất kỳ của người khác, bằng một cách gián tiếp.

Như trong bài chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp có phân biệt rõ câu trực tiếp và câu gián tiếp, đưa ra cấu trúc của câu gián tiếp là gì. Bạn có thể bấm vào đường link để tìm hiểu kỹ hơn cũng như phân biệt được câu trực tiếp và câu gián tiếp.

2. Những bước chuyển từ câu tường thuật trực tiếp sang gián tiếp

Về cơ bản, có bốn bước để chuyển từ câu tường thuật trực tiếp sang gián tiếp. Cụ thể như sau:

Bước 1: Lựa chọn từ tường thuật phù hợp.

Khi chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp, ta thường sử dụng hay động từ tường thuật là said (quá khứ của say, mang nghĩa nói) và told (quá khứ của tell, mang nghĩa nói với người nào đó).

Ngoài ra, chúng ta có thể dụng một số từ như asked (yêu cầu), promised (hứa), denied (phủ nhận), suggested (đề nghị, gợi ý) để miêu tả rõ hơn tính chất của lời nói.

Bước 2: Lùi thì động từ trong câu trực tiếp về quá khứ

Khi diễn đạt lời nói ở trong quá khứ, có thể không đúng với hiện tại thì bạn cần phải lùi thì động từ về quá khứ. Cụ thể, hiện tại lùi về quá khứ, tương lai lùi về tương lai trong quá khứ, quá khứ lùi về quá khứ hoàn thành.

Còn với trường hợp động từ là động từ khuyết thiếu, ta cũng sẽ lùi về một thì. Cụ thể can thành could, may thành might, must thành had to, must thành must, could thành could, might thành might, should thành should.

Bước 3: Đổi đại từ và tính từ sở hữu

Ở bước ba này, EC INSPRIDE sẽ gửi đến bạn hai bảng chuyển đổi đại từ trong câu tường thuật và bảng chuyển đổi tính từ sở hữu và đại từ sở hữu.

Đầu tiên là bảng chuyển đổi đại từ, từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp:

STT

Câu trực tiếp

Câu tường thuật

1 I He/She
2 We They
3 You (số ít)

You (số nhiều)

He/She/I – Him/Her/Me

They – Them

4 Me Him/Her
5 Us Them
6 Myself Himself/Herself
7 Ourselves Themselves
8 Yourself Himself/Herself/Myself
9 Yourselves Themselves

Kế tiếp là bảng chuyển đổi tính từ sở hữu, đại từ sở hữu từ trực tiếp sang gián tiếp

STT

Câu trực tiếp

Câu tường thuật

1 My His/Her
2 Our Their
3 Your (số ít)

Your (số nhiều)

His/Her/My – His/Her/My

Their – Their

4 Mine His/Hers
5 Ours Theirs

Bước 4: Đổi từ chỉ thời gian và nơi chốn

Khi tường thuật lại câu nói hoặc lời của người khác, ta cần đổi từ chỉ thời gian hoặc nơi chốn, bởi thời điểm ta nói và vị trí ta đứng không giống trong quá khứ nữa. Cụ thể được thể hiện bằng bảng sau:

STT

Câu trực tiếp

Câu tường thuật

1

Here There

2

Now Then

3

Today That day

4

Tonight That night

5

Yesterday The previous day/The day before

6

Tomorrow The following day/The next day

7

This That

8

These Those

Những cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, bạn vui lòng nhấp vào đường liên kết được dẫn ở trên. Mọi thông tin, kiến thức đã được ECi cập nhật tại bài viết đó.

3. Những trường hợp câu tường thuật dạng câu hỏi

Câu tường thuật dạng câu hỏi được chia thành hai dạng, câu hỏi Yes or No và câu hỏi Wh-, cấu trúc cũng như cách sử dụng sẽ được gửi đến bạn ngay phần dưới đây.

3.1. Câu tường thuật dạng câu hỏi Yes or No

Cấu trúc trực tiếp: S + asked (sb) + if/whether + S + V

Cấu trúc gián tiếp: S + asked/wondered/wanted to know + if/whether + S + V

Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp dạng câu hỏi Yes or No, ta cần lưu ý ba điều quan trọng sau:

– Sử dụng động từ chính trong câu tường thuật là ask/wonder/inquire/want to know + liên từ.

– Sử dụng động từ if hoặc whether sau động từ chính để thể hiện sự hỏi hay, nghi vấn có hay không.

– Đổi lại vị trí chủ ngữ, động từ hoặc trợ động từ.

3.2. Câu tường thuật dạng câu hỏi Wh-

Cấu trúc trực tiếp: S + asked (O) + What/When/How/Who + S + V

Cấu trúc gián tiếp: S + asked (sb) + wanted to know/wondered + What/When/How/Who + S + V

Với dạng câu tường thuật câu hỏi Wh-, ta cũng có một số lưu ý cần nắm như sau:

– Phải lặp lại từ để hỏi một cách cụ thể khi chuyển sang câu tường thuật, không được dùng if hay whether để thay thế.

– Đổi lại vị trí của chủ ngữ, động từ hoặc trợ động từ.

– Nếu chủ ngữ trong câu hỏi là I thì ta có thể dùng cấu trúc to V.

4. Vận dụng kiến thức

a) She asked “Where is my book?”

b) “Can I help you, Hạnh?” asked Mi.

c) My brother asked me “Has Mi talked to Hạnh?”

d) She asked “What are you doing?”

Đáp án của bài bạn vui lòng trả lời phía bên dưới phần bình luận hoặc gửi về fanpage EC INPRIDE để nhận kết quả.

Bài viết trên đã tổng hợp đầy đủ về câu tường thuật lẫn câu tường thuật dạng câu hỏi, đưa ra khái niệm, các bước chuyển cũng như ba dạng câu tường thuật trong tiếng Anh. Sau khi hoàn thành mục vận dụng kiến thức, bạn còn những thắc mắc hoặc mơ hồ về câu tường thuật thì có thể liên hệ đến EC qua fanpage nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *