[BE ELEMENTARY]- DOWNLOAD TÀI LIỆU

[BE ELEMENTARY]- DOWNLOAD TÀI LIỆU

Tài liệu Download Tiếng Anh Thương Mại

Các bạn nhớ tải về và giải nén để sử dụng nhé

Audio CD : https://drive.google.com/drive/folders/0B6QTGL6DKlLXUXA3RmJLQmVPTEE

Workbook CD Room : https://drive.google.com/drive/folders/0B6QTGL6DKlLXUXA3RmJLQmVPTEE

Writing File Ele  : https://drive.google.com/drive/folders/0B6QTGL6DKlLXUXA3RmJLQmVPTEE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *