Rút gọn mệnh đề quan hệ chính xác nhất

Rút gọn mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Rút gọn mệnh đề quan hệ là một trong những kiến thức vô cùng quan trọng trong tiếng Anh, là kiến thức trọng tâm mà người học nào cũng cần nắm chắc được. Vậy nên trong bài viết ngày hôm nay, EC INSPRIDE sẽ cùng bạn đi giải quyết vấn đề học tập tương đối khó nhằn này.

Có thể bạn quan tâm:

1. Mệnh đề quan hệ rút gọn là gì

Để kết nối hai câu đơn thành một câu duy nhất ta thường dùng đại từ quan hệ (Who, Which, That,…) hoặc trạng từ quan hệ (When, Where, Why). Câu văn khi đó đã có sự xuất hiện của mệnh đề quan hệ, sự kết nối này giúp ý câu văn, câu nói trở nên trôi chảy và tự nhiên hơn.

Dẫu vậy, trong một số trường hợp, việc sử dụng đại từ quan hệ hay trạng từ quan hệ là không cần thiết, việc loại bỏ chúng cũng không gây nhẫm lẫn hay sai lệch ý câu. Trường hợp này, ta có mệnh đề quan hệ rút gọn.

2. Cách rút gọn mệnh đề quan hệ

Trong tiếng Anh, có đến năm cách rút gọn mệnh đề quan hệ, tương đối đa dạng. Bạn có thể dựa vào thế mạnh, ngữ cảnh để lựa chọn rút gọn mệnh đề quan hệ bằng V.ing, V3, To V, cụm danh từ hay cụm tính từ.

2.1. Rút gọn bằng V.ing

Trường hợp động từ trong mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động, thì ta có thể bỏ đại từ quan hệ, bỏ V tobe (nếu có), chuyển động từ thành V.ing.

Ví dụ: Do she know the girl who broke the windows last night? > Do you know the girl breaking the windows last night? 

2.2. Rút gọn bằng V-ed

Với cách rút gọn bằng V-ed, bạn cần xác định động từ trong mệnh đề quan hệ, nếu ở thể bị động thì ta sẽ dùng cụm từ quá khứ phân từ thay thế cho mệnh đề ban đầu.

Ví dụ: The children who were punished by teacher are lazy > The students punished by teacher are lazy.

2.3. Rút gọn bằng To Verd

Chúng ta áp dụng cách rút gọn bằng to V khi trong mệnh đề quan hệ đó chỉ thứ tự, ở dạng so sánh nhất. Hoặc danh từ trong câu các cụm từ bổ nghĩa như the only, the first, the second, the last.

Khi đó, chúng ta sẽ rút gọn mệnh đề quan hệ đó bằng cách lược bỏ đi đại từ quan hệ và động từ của mệnh đề, chuyển sang dạng to V.

Ví dụ: I am the only person who met her in this place > I am the only person to meet her in this place.

Còn trong trường hợp chủ ngữ ở hai mệnh đề khác nhau, ta cần bổ sung cụm từ “for someboy” trước cụm to V.

Ví dụ: Do you know the place where she goes for a walk? > Do you know a place for her to go for a walk?

Trong tình huống câu có các giới từ như on hoặc with đứng trước đại từ quan hệ, khi rút gọn ta cần đẩy giới từ xuống cuối câu văn.

Ví dụ: We like the Italians with whom we lived > We like the Italians that we lived with.

2.4. Rút gọn bằng cụm danh từ

Trong trường hợp mệnh đề quan hệ không xác định, ta thực hiện rút gọn mệnh đề bằng cách bỏ đại từ quan hệ và động từ tobe, chỉ giữa lại duy nhất cụm danh từ.

Ví dụ: I have met the girl, who is the hot girl in the this school > I have met a hot girl in this school.

2.5. Rút gọn bằng tính từ hoặc cụm tính từ

Trong cách rút gọn mệnh đề quan hệ cuối, ta có thể rút gọn bằng tính từ hoặc cụm tính từ. Cách thực hiện tương tự cách rút gọn bằng cụm danh từ, khi miêu tả về người hoặc vật, ta được phép lược bỏ “which + tobe” và chỉ giữ lại tính từ.

Ví dụ: That man, who is very handsome, is in a relationship with my ex-girlfriend.

3. Những lưu ý khi rút gọn mệnh đề quan hệ

Khi thành lập mệnh đề quan hệ rút gọn, bạn cần lưu ý ba vấn đề sau:

– Một, xác định động từ đang ở thể bị động, chủ động hay một thể khác.

– Hai, khi động từ của mệnh đề quan hệ là “have” hoặc “not having” thì ta cần chuyển thành “with” hoặc “without”.

– Ba, nếu động từ của mệnh đề quan hệ ở thể chủ động, khi được rút gọn đã trở thành động từ Ving thì bạn có thể lược bỏ luôn Ving mà không lo sợ ảnh hưởng tới ý nghĩa của câu.

4. Quy tắc khi rút gọn mệnh đề quan hệ

Dù đa dạng phương pháp rút gọn nhưng bạn vẫn cần tuân thủ bốn quy tắc được đề cập dưới đây, đảm bảo độ chính xác của câu văn hay bài làm của mình.

4.1. Có thể lược bỏ đại từ quan hệ có chức năng tân ngữ

Đầu tiên, các đại từ quan hệ có chức năng là tân ngữ trong mệnh đề quan hệ xác định thì ta đều có thể lược bỏ. Tuy nhiên, nếu tân ngữ trong mệnh đề quan hệ không xác định thì ta không được phép loại bỏ.

Ví dụ: Bao gồm hai ví dụ về mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định.

– Mệnh đề quan hệ xác định: Do you know the girl (whom) we met today?

– Mệnh đề quan hệ không xác định: Ms Hoa, whom I spoke on the phone to, is very interested in our plan.

4.2. Có thể đưa giới từ đứng trước đại từ quan hệ

Trong trường hợp danh từ được nhắc đến là tân ngữ của giới từ, ta có thể đưa giới từ đó đứng ở trước đại từ quan hệ và chỉ được dùng Whom hoặc Which.

Ví dụ: Miss Khanh, with whom we studied last year, is a very nice teacher.

4.3. Chú ý cách dùng cấu trúc mở đầu mệnh đề quan hệ

Khi rút gọn, ta cần chú ý cách dùng các cấu trúc câu mở đầu cho mệnh đề quan hệ như all, most, none, neither, any, either, some, (a) few, both, half, each, one, several, two, much, many, + of which/whom.

Ví dụ: She asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer.

4.4. Dùng “that” cho một số trường hợp đặc biệt

Trong một số trường hợp đặc biệt, cụ thể là đứng sau các tính từ so sánh hơn nhất là first và last, hoặc cụm từ đứng trước vừa là danh từ chỉ người và vật, ta chỉ được dùng that cho mệnh đề quan hệ rút gọn đó.

Ví dụ: This is the most interesting film that I’ve ever seen.

5. Bài tập vận dụng

Hãy vận dụng những kiến thức được đề cập đến ở trên để làm những bài tập dưới đây, bạn có thể gửi lại đáp án phía dưới bình luận hoặc gửi qua fanpage EC INSPRIDE.

Bài 1: Lựa chọn đại từ quan hệ thích hợp để điền vào chỗ trống

  1. a) I like people…….. be have nicely.
  2. b) The cookies…….. he bought are not tasty.
  3. c) There is an empty room in……. you can stay.
  4. d) I fall in love with Mary,……. in the only child of Mr.John.

Bài 2: Chuyển câu thành mệnh đề quan hệ rút gọn

  1. a) I have eaten some apples which my dad bought.
  2. b) The boy who is in white is my best friend.
  3. c) He is the only child of Ms Chi who is the principal of this school.
  4. d) Yesterday, I bought a vacuum cleaner which doesn’t work now.

EC INSPRIDE xin phép tạm dừng những thông tin về rút gọn mệnh đề quan hệ tại đây, trong trường hợp có những kiến thức mới, lưu ý cần chú ý, ECi sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.Rút gọn mệnh đề quan hệ chính xác nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *