10 cụm từ phổ biến với “be”

10 cụm từ phổ biến với “be”

14/06/2017 969 16

1. Be careful! Hãy cẩn trọng! 2. Be good! Hãy ngoan đấy! (Cha mẹ dặn con) 3. Be happy! Hãy vui lên! 4. Be kind! Hãy tỏ ra tử tế! 5. Be on your toes! Hãy thận trọng! 6. Be prepared! Hãy chuẩn bị! 7. Be quiet! Hãy im lặng! 8. Boys will be boys. […]

Xem thêm
IN, ON và AT

IN, ON và AT

14/06/2017 771 37

1. Giới từ “in”, “on”, “at” được dùng để chỉ thời gian. 1.1. “in”: vào … (khoảng thời gian dài) Ta đặt “in” trước các từ chỉ thời gian dài như: năm, tháng, tuần, mùa, … VD: in 1980 (vào năm 1980) in 1980s (vào những năm của thập niên 80) in February (vào tháng […]

Xem thêm
Các dạng so sánh đặc biệt

Các dạng so sánh đặc biệt

14/06/2017 383 48

1. So sánh bội số – So sánh bội số là so sánh: bằng nửa (half), gấp đôi (twice), gấp ba (three times),… – Không được sử dụng so sánh hơn kém mà sử dụng so sánh bằng, khi so sánh phải xác định danh từ là đếm được hay không đếm được, vì đằng trước chúng […]

Xem thêm
Vị trí của phó từ trong tiếng Anh

Vị trí của phó từ trong tiếng Anh

14/06/2017 784 35

Thông thường phó từ thường có ba vị trí trong câu: 1. Đứng đầu câu (trước chủ ngữ) 2. Đứng giữa (sau chủ ngữ và trước động từ vị ngữ, hoặc ngay sau động từ chính) hoặc 3. Đứng cuối câu (hoặc mệnh đề). Những dạng phó từ khác nhau thường có vị trí thông […]

Xem thêm
Cách thành lập tính từ ghép

Cách thành lập tính từ ghép

14/06/2017 967 19

Công thức 1: Noun + Adjective (Danh từ + Tính từ ) mile –wide: rộng một dặm. lightning-fast: nhanh như chớp. snow –white: trắng như tuyết duty-free: miễn thuế hải quan rock-hard: cứng như đá home- sick: nhớ nhà sea –sick: say sóng air sick: say máy bay water-proof: không thấm nước air-tight: kín gió, […]

Xem thêm
Giới thiệu về bài thi TOEIC

Giới thiệu về bài thi TOEIC

30/10/2017 324 49

TOEIC (viết tắt của Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (không phải tiếng mẹ đẻ), đặc biệt là những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Kết quả của bài thi TOEIC phản ánh mức độ thành thạo khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động như kinh doanh, thương mại, du lịch… Kết quả này có hiệu lực trong vòng 02 năm và được công nhận tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

Xem thêm
Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X