Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

Cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh

14/06/2017 583 36

Mạo từ trong tiếng Anh (a, an, the) là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Mạo từ “the”  “The” là mạo từ xác định dùng cho cả danh từ đếm được (số ít lẫn số nhiều) và danh […]

Xem thêm
Cụm từ ngữ pháp hay gặp khi thi TOEIC

Cụm từ ngữ pháp hay gặp khi thi TOEIC

14/06/2017 738 14

1. Prior to (= before) Ví dụ: Ở phần 4 đề thi TOEIC, tình huống thông báo ở sân bay/ ga tàu rất hay có câu “Please arrive at the airport 2 hours prior to your flight departure” (Hãy đến sân bay sớm 2 tiếng trước giờ khởi hành!) 2. In favour/favor of (tán thành, […]

Xem thêm
Những trường hợp không dùng “WHICH” trong mệnh đề quan hệ

Những trường hợp không dùng “WHICH” trong mệnh đề quan hệ

14/06/2017 846 19

1. Phía trước là “all, little, much, few, everything, none ” – There are few books that you can read in this book store. (Có một vài cuốn sách mà bạn có thể đọc ở tiệm sách này) 2. Từ được thay thế phía trước vừa có người vừa có vật – He asked about […]

Xem thêm
Ngữ pháp câu giả định trong tiếng Anh

Ngữ pháp câu giả định trong tiếng Anh

14/06/2017 627 46

1.Câu giả định dùng would rather và that * Diễn tả sự việc ở hiện tại (present subjunctive) S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] … → I would rather that you call me tomorrow. → He would rather that I don’t take this train. * Diển tả sự việc […]

Xem thêm
TOO vs ENOUGH

TOO vs ENOUGH

14/06/2017 780 49

CẤU TRÚC too + adjective or adverb too much/many + noun too much/many + of + pronoun/determiner adjective or adverb + enough enough + noun enough + of + pronoun/determiner CÁCH DÙNG 1. TOO nghĩa là ‘quá đủ’ hoặc nhiều hơn (ít hơn) cần thiết.  It’s too late to stop him. Quá muộn để […]

Xem thêm
Câu đảo ngữ

Câu đảo ngữ

14/06/2017 124 32

Câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn manh về một sự việc hay một chủ thể nhất định được để cập tới trong câu. Câu đảo ngữ là dạng câu đem động từ (hoặc trợ động từ) ra trước chủ từ hoặc đảo ngữ 1. Đảo ngữ với NO và NOT No + N […]

Xem thêm
Cách sử dụng các liên từ WHEN, AS SOON AS, WHILE, JUST  AS và UNTIL

Cách sử dụng các liên từ WHEN, AS SOON AS, WHILE, JUST AS và UNTIL

14/06/2017 446 20

– Chúng ta sử dụng “when + thì hiện tại” để nối kết các sự kiện mà chắc chắn hoặc rất có thể xảy ra trong tương lai. When I get back, I’ll tell you all about my trip. I’ll cook dinner when I get home. Chúng ta sử dụng “when + thì quá khứ” để […]

Xem thêm
Sở hữu cách

Sở hữu cách

14/06/2017 769 15

Công thức rất đơn giản Người làm chủ + ‘s + vật/ người thuộc quyền sở hữu (tức là thuộc về người đó) Ex: Mary’s shirt (áo sơ mi của Mary) Tom’s father (cha của Tom) Nghĩa là cứ nhớ nói ngược lại với tiếng Việt, nói người trước, rồi đến chữ của, rồi mới đến […]

Xem thêm
Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X