TOO vs ENOUGH

14/06/2017

CẤU TRÚC

too + adjective or adverb

too much/many + noun

too much/many + of + pronoun/determiner

adjective or adverb + enough

enough + noun

enough + of + pronoun/determiner

CÁCH DÙNG

1. TOO nghĩa là ‘quá đủ’ hoặc nhiều hơn (ít hơn) cần thiết.

 It’s too late to stop him. Quá muộn để ngăn hắn ta lại

 Jerry was too young to watch the movie. Jerry quá nhỏ để xem bộ phim đó

 There are too many people on this train, there’s nowhere to sit. Quá nhiều người trên tàu, không có chỗ để ngồi

 You have too much money, give some to me. Ấy có quá nhiều tiền, cho tớ một ít

 You’ve eaten too many of those cakes. Ấy ăn bánh quá nhiều rồi đó

2. ENOUGH: nghĩa là đủ.

 Your clothes are big enough to fit me. Quần áo của ấy to đủ để tớ mặc vừa

 You’ve done enough work. You can stop now. Bạn làm việc đủ rồi. Bạn có thể dừng lại

 Have you got enough money to buy me a drink? Bạn có đủ tiền để mời tôi đồ uống?

3. ENOUGH trong câu phủ định nghĩa là không đủ, ít hơn cần thiết.

 You’re not working fast enough, you won’t finish on time. Bạn làm việc không đủ nhanh, bạn sẽ không kết thúc đúng hạn

 Sorry, I haven’t got enough food for everyone. Xin lỗi, tôi không có đủ thức ăn cho mọi người

 Not enough of my friends are coming to the party. Không phải tất cả bạn của tôi đều đến bữa tiệc

LƯU Ý

1. ENOUGH có thể không cần đi cùng danh từ nếu ý nghĩa của câu đã rõ ràng.

 There’s a lot of food but not enough for everyone. Có rất nhiều thức ăn nhưng không đủ cho tất cả mọi người.

2. Có thể thay ENOUGH đứng trước danh từ bằng THE.

 I don’t have the money to go on holiday. Tôi không có tiền để đi nghỉ

 His company doesn’t have the resources to do the job. Công ty của ông ấy không có nguồn lưc để thực hiện công việc

3. TIME và ROOM có thể đứng một mình, mang nghĩa đủ thời gian hoặc đủ chỗ.

 Is there room in your car for one more person? Liệu xe của bạn có đủ chỗ cho một người nữa không?

 Do we have time for a coffee? Chúng ta có đủ thời gian để uống cà phê chứ?


Kiểm tra trình độ miễn phí


 --------------------------------------------------

Trung tâm anh ngữ English Camp thành lập từ 2013, cung cấp đa dạng các khoá học phù hợp với trình độ của từng đối tượng học viên. Điểm mạnh của English Camp chính là sự chú trọng đầu tư vào giáo trình và đội ngũ giảng viên.

  • Sử dụng 100% giáo trình chuẩn Châu Âu từ các NXB danh tiếng Oxford, National Geographic
  • Lộ trình học đáp ứng mục tiêu ứng dụng thực tế và luyện thi chứng chỉ quốc tế đang được BC, IDP phát triển.
  • Đội ngũ giảng viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh các trường Top như FTU, ULIS, HANU cùng kinh nghiệm tối thiểu 03 năm giảng dạy. Giảng viên bản địa có chứng chỉ giảng dạy quốc tế và kinh nghiệm từ 2-3 năm làm việc tại Việt Nam được cung cấp bởi các Agency uy tín.
  • Quy mô lớp học nhỏ 10-17 học viên.

Mọi chi tiết và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 096 122 5659.

Fanpage: https://www.facebook.com/Englishcampcenter

Học viên có thể tham khảo chi tiết chương trình các khoá học tại EC tại link dưới đây:

*Khoá học Nền tảng – Mất gốc:

http://bit.ly/2rZZc4A

*Khoá học Tiếng anh thông dụng 4 kỹ năng:

http://bit.ly/2qXUILX

* Khoá học Toeic siêu trí nhớ:

http://bit.ly/2sObk54

* Khoá học Tiếng anh thương mại:

http://bit.ly/2qFiUlT

*Phương pháp học tiếng anh hiệu quả: 

http://bit.ly/2qXYyVd

 

 


Comments

Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X