Ngữ pháp câu giả định trong tiếng Anh

14/06/2017

1.Câu giả định dùng would rather và that

* Diễn tả sự việc ở hiện tại (present subjunctive)

S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] …

→ I would rather that you call me tomorrow.

→ He would rather that I don’t take this train.

* Diển tả sự việc đối lập với thực tế ở hiện tại

Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở simple past, to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

S1 + would rather that + S2 + [verb in simple past tense] …

→ Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.

(His girlfriend does not work in the same department)

→ Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)

Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn’t + verb hoặc were not sau chủ ngữ hai.

→ Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.

→ Jane would rather that it were not winter now.

* Diễn tả sự việc trái ngược với thực tế ở quá khứ

S1 + would rather that + S2 + past perfect …

→ Bob would rather that Jill had gone to class yesterday. (Jill did not go to class yesterday)

→ Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.

Chú ý: Ngữ pháp hiện đại cho phép lược bỏ that trong một số câu giả định dùng would rather

2. Câu giả định dùng với các động từ: advise, demand, prefer, require, ask, insist, propose, stipulate, command, move, recommend, suggest, decree, order, request, urge

Trong câu nhất định phải có “that”.

Động từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ “to”.

S1 + verb + that + S2 + [verb in simple form] …

→ We urge that he leave now.

Nếu bỏ “that” đi chủ ngữ 2 sẽ trở thành tân ngữ, động từ trở về dạng nguyên thể có “to”, câu sẽ mất đi ý nghĩa giả định và trở thành câu bình thường.

→ We urge him to leave now.

Lưu ý: Trong tiếng Anh­Anh (British English), trước động từ nguyên thể bỏ “to” có “should”. Nhưng trong tiếng Anh­Mỹ (American English) người ta bỏ nó đi.

→ The judge insisted that the jury return a verdict immediately.

→ The university requires that all its students take this course.

→ The doctor suggested that his patient stop smoking.

→ Congress has decreed that the gasoline tax be abolished.

→ We proposed that he take a vacation.

→ I move that we adjourn until this afternoon.


Kiểm tra trình độ miễn phí


 --------------------------------------------------

Trung tâm anh ngữ English Camp thành lập từ 2013, cung cấp đa dạng các khoá học phù hợp với trình độ của từng đối tượng học viên. Điểm mạnh của English Camp chính là sự chú trọng đầu tư vào giáo trình và đội ngũ giảng viên.

  • Sử dụng 100% giáo trình chuẩn Châu Âu từ các NXB danh tiếng Oxford, National Geographic
  • Lộ trình học đáp ứng mục tiêu ứng dụng thực tế và luyện thi chứng chỉ quốc tế đang được BC, IDP phát triển.
  • Đội ngũ giảng viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh các trường Top như FTU, ULIS, HANU cùng kinh nghiệm tối thiểu 03 năm giảng dạy. Giảng viên bản địa có chứng chỉ giảng dạy quốc tế và kinh nghiệm từ 2-3 năm làm việc tại Việt Nam được cung cấp bởi các Agency uy tín.
  • Quy mô lớp học nhỏ 10-17 học viên.

Mọi chi tiết và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 096 122 5659.

Fanpage: https://www.facebook.com/Englishcampcenter

Học viên có thể tham khảo chi tiết chương trình các khoá học tại EC tại link dưới đây:

*Khoá học Nền tảng – Mất gốc:

http://bit.ly/2rZZc4A

*Khoá học Tiếng anh thông dụng 4 kỹ năng:

http://bit.ly/2qXUILX

* Khoá học Toeic siêu trí nhớ:

http://bit.ly/2sObk54

* Khoá học Tiếng anh thương mại:

http://bit.ly/2qFiUlT

*Phương pháp học tiếng anh hiệu quả: 

http://bit.ly/2qXYyVd

 

 


Comments

Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X