DISTINGUISH - PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỒNG NGHĨA "MỞ RỘNG" EXTEND, EXPAND, SPREAD, ENLARGE

DISTINGUISH - PHÂN BIỆT CÁC TỪ ĐỒNG NGHĨA "MỞ RỘNG" EXTEND, EXPAND, SPREAD, ENLARGE

13/06/2019 443 39

Cùng mang nghĩa là MỞ RỘNG nhưng mỗi từ trong tiếng Anh lại diễn tả những sắc thái khác nhau trong từng trường hợp cụ thể. Cùng xem xem các từ ấy khác nhau như thế nào trong từng ảnh nhé! HAVE A NICE DAY! <3

Xem thêm
USUK - PHÂN BIỆT TỪ VỰNG TRONG ANH ANH VÀ ANH MỸ (PART3)

USUK - PHÂN BIỆT TỪ VỰNG TRONG ANH ANH VÀ ANH MỸ (PART3)

13/06/2019 496 36

Ở các bài trước, EC đề cập đến sự khác nhau trong cách dùng từ của người Anh và người Mỹ với cùng một nghĩa trong tiếng Việt. Bài hôm nay là cùng một từ nhưng trong Anh Anh và Anh Mỹ là hai nghĩa hoàn toàn khác nhau! Hãy cùng khám phá nhé!

Xem thêm
USUK - PHÂN BIỆT TỪ VỰNG TRONG ANH ANH VÀ ANH MỸ (PART1)

USUK - PHÂN BIỆT TỪ VỰNG TRONG ANH ANH VÀ ANH MỸ (PART1)

12/06/2019 371 38

Mặc dù tiếng Anh Mỹ xuất phát từ tiếng Anh Anh nhưng sau quá trình du nhập vào Bắc Mỹ, người Mỹ đã làm thay đổi đi ít nhiều so với tiếng Anh nguyên bản, không chỉ về cách đọc, cách viết... Đa phần, các danh từ trong tiếng Anh Mỹ đều nêu lên đặc điểm, tính chất của sự vật được nhắc tới.

Xem thêm
Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X