VOCABULARY OF WEATHER

VOCABULARY OF WEATHER

11/06/2017 357 25

      Hot [hɔt]: nóngWarm [wɔ:m]: ấm ápCold [kould]: lạnhSunny ['sʌni]: có nắngCloudy ['klaudi]: có mâyOvercast [,ouvə'kɑ:st]: u ámRain [rein]: mưaSnow [snou]: tuyết rơiHailstone ['heilstoun] : cục mưa đáThunder ['θʌndə]: chớp Thunderstorm ['θʌndəstɔ:m]: bão có sấm sétFrost [frɔst]: băng giáFreeze [fri:z]: đông cứng (đóng thành băng)Dew [dju:]: sươngFog [fɔg]: sương mùWind [wind]: gió Strong wind: gió mạnh

Xen thêm
VOCABULARY OF WEATHER

VOCABULARY OF WEATHER

11/06/2017 100 44

Xen thêm
VOCABULARY OF WEATHER

VOCABULARY OF WEATHER

11/06/2017 269 20

Hot: nóngWarm: ấm ápCold: lạnhSunny: có nắngCloudy: có mâyOvercast: u ámRain: mưaSnow : tuyết rơiHailstone: cục mưa đáThunder: chớpThunder: bão có sấm sétFrost: băng giáFreeze: đông cứng (đóng thành băng)Dew: sươngFog: sương mùWind: gió Strong wind: gió mạnh

Xen thêm
TIẾNG ANH CHUẨN CHÂU ÂU - LỘ TRÌNH HOÀN HẢO HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TIẾNG ANH CHUẨN CHÂU ÂU - LỘ TRÌNH HOÀN HẢO HỘI NHẬP QUỐC TẾ

05/06/2017 433 39

Hi các bạn, Hiện nay, rất nhiều học viên Việt Nam hiện nay đang nhầm tưởng về chương trình học tiếng anh: Học tiếng anh chỉ cần nghe nói. Chính vì thế khi đến với các chứng chỉ tiếng anh quốc tế, học viên có nền tảng khá lệch

Xen thêm
 CÁCH GIAO TIẾP TRONG LẦN ĐẦU GẶP GỠ

CÁCH GIAO TIẾP TRONG LẦN ĐẦU GẶP GỠ

11/06/2017 560 49

  Khi lần đầu gặp một ai đó, chắc hẳn bạn muốn tạo một ấn tượng tốt bằng những lời nói lịch sự nhưng không quá gượng gạo. Bạn có thể thay nói "Hello" hoặc "Nice to meet you " bằng việc tùy vào hoàn cảnh khi đó, ví dụ như trong video bên dưới " Is anyone sitting here? " để thay cho lời chào

Xen thêm
 CÁC CÁCH TRẢ LỜI KHI AI ĐÓ NHỜ BẠN GIÚP ĐỠ

CÁC CÁCH TRẢ LỜI KHI AI ĐÓ NHỜ BẠN GIÚP ĐỠ

11/06/2017 577 36

  Trong cuộc sống sẽ có những lúc chúng ta cần giúp và cần được giúp, nhưng không phải bất cứ khi nào hay trong trường hợp nào mà chúng ta đều có thể.Cùng tham khảo các mẫu câu đồng ý và từ chối giúp đỡ một cách lịch sự nhất dưới đây

Xen thêm
CÁCH SỬ DỤNG CÂU HỎI ĐUÔI - QUESTION TAG

CÁCH SỬ DỤNG CÂU HỎI ĐUÔI - QUESTION TAG

11/06/2017 999 34

Câu hỏi đuôi là một câu hỏi nhỏ ở cuối câu mệnh đề chính, thường được sử dụng để hỏi về sự đồng ý hay xác nhận thông tin đưa ra phía trước. Ex : you are his girlfriend, aren't you ?you aren't his girlfriend, are you ?=> Chú ý cách sử dụng ngữ điệu cho câu hỏi đuôi :+ ngữ điệu đi lên : khi bạn không chắc thông tin và muốn biết rõ về câu trả lời

Xen thêm
NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÓI " SORRY "

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÓI " SORRY "

11/06/2017 552 34

=> khi bạn làm người khác buồn, đau và ước đã không làm điều đó => khi thể hiện sự thất vọng hoặc gặp tin xấu một cách lịch sự => khi nói điều gì đó không đúng và muốn sửa lại => khi từ chối đề nghị hoặc yêu cầu nào đó => khi bất đồng quan điểm hoặc chỉ ra lỗi sai của người khác => khi muốn người khác nhắc lại điều họ vừa nói mà bạn không nghe rõ => khi thể hiện sự đồng cảm buồn tiếc với người khác khi họ gặp chuyện => khi bạn cảm thấy chán nản và mong chuyện tốt đẹp khác sẽ đến.

Xen thêm
Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X