DISTINGUISH - PHÂN BIỆT AFFECT, EFFECT VÀ IMPACT

DISTINGUISH - PHÂN BIỆT AFFECT, EFFECT VÀ IMPACT

23/07/2019 370 45

Với ý nghĩa khá tương tự nhau, 3 từ này gây khá nhiều khó khăn để lựa chọn từ sử dụng phù hợp với ngữ cảnh nhất cho người sử dụng tiếng Anh, kể cả người bản địa.

Xem thêm
Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X