Một số cách từ chối trong tiếng Anh

Một số cách từ chối trong tiếng Anh

11/06/2017 167 31

“I’m afraid not” và “Sorry I can’t” là hai câu từ chối có thể dùng trong nhiều trường hợp. → Would you like to see a movie tonight? I’m afraid I can’t. I’ve got a test tomorrow. Ngoài ra cũng có thể dùng các mẫu câu sau: “I wish I could but I can’t” → […]

Xem thêm
Cách học và sử dụng thành ngữ trong tiếng Anh

Cách học và sử dụng thành ngữ trong tiếng Anh

11/06/2017 564 31

Thành ngữ tiếng Anh (idioms) rất đa dạng và là một phần không thể tách rời của ngôn ngữ hàng ngày bởi người Anh rất chuộng sử dụng thành ngữ. Tuy vậy, nếu không phải là người bản xứ, việc hiểu idiom là không đơn giản, bởi phần lớn đều mang nghĩa bóng. Vì thế, […]

Xem thêm
Các cụm từ trùng điệp thường gặp

Các cụm từ trùng điệp thường gặp

11/06/2017 100 13

1. All in all: tóm lại → All in all it had been a great success. 2. Arm in arm: tay trong tay (khoác tay) → They walked along with arm in arm. 3. Again and again: lặp đi lặp lại → I’ve told you again and again not to do that. 4. Back to […]

Xem thêm
Phrasal verbs with HAND

Phrasal verbs with HAND

11/06/2017 588 25

Hand in: đưa cái gì cho ai đó (thường là người có chức quyền), nộp (bài, đơn) → The students handed in their homework. (Học sinh nộp bài tập về nhà) I handed the watch in to the police. (Tôi đưa/giao nộp cái đồng hồ cho cảnh sát) Hand back: trả lại → The teacher […]

Xem thêm
Từ vựng về tính cách

Từ vựng về tính cách

11/06/2017 234 22

Sincere /sɪnˈsɪər/: thành thật, chân thật → She is never completely sincere in what she says about people. (Cô ta chẳng bao giờ thành thật hoàn toàn khi nói về người khác cả) Stubborn /ˈstʌb.ən/: bướng bỉnh → This child is as stubborn as a mule. (Đứa trẻ này thật cứng đầu cứng cổ) Talkative […]

Xem thêm
Sự khác nhau cơ bản giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

Sự khác nhau cơ bản giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ

11/06/2017 379 19

A/ CÁCH DÙNG TỪ TRONG VĂN NÓI 1. Cách dùng ‘just’, ‘already’ hay ‘yet’ – Người Mỹ dùng từ ‘just’, ‘already’ hay ‘yet’ trong thì quá khứ đơn giản­ the simple past tense, trong khi tại người Anh thường dùng những từ đó ở thì hiện tại hoàn thành ­ the present perfect. Ví dụ: • Người […]

Xem thêm
Học cách chỉ đường cho người nước ngoài

Học cách chỉ đường cho người nước ngoài

11/06/2017 979 31

• Go along the river. (Đi dọc bờ sông) • Go over the bridge. (Đi qua cầu) • Go through the park. (Băng qua công viên) • Go towards the church. (Đi theo hướng đến nhà thờ) • Go up the hill. (Đi lên dốc) • Go down the hill. (Đi xuống dốc) • Take […]

Xem thêm
Từ vựng về nhạc cụ

Từ vựng về nhạc cụ

11/06/2017 160 40

1. cornet /’kɔ:nit/: kèn cóc nê 2. trombone /trɔm’boun/: kèn Trombon 3. trumpet /’trʌmpit/: kèn trumpet 4. tuba /tju:bә/: kèn tuba (nhạc cụ bằng đồng có âm vực thấp) 5. bagpipes /bægpaips/: kèn túi 6. bassoon /bә’su:n/: kèn pha gốt 7. clarinet /klæri’net/: kèn clarinet 8. flute /flu:t/: sáo tây 9. harmonica /hɑ:’mɔnikә/: kèn a […]

Xem thêm
Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X