Ways to say HELLO and GOODBYE

Ways to say HELLO and GOODBYE

11/06/2017 756 38

Đây là những cụm từ vô cùng THÔNG DỤNG để mở đầu và kết thúc cuộc trò chuyện, hội thoại hay đơn giản là 1 đoạn chat trên facebook. Các bạn cùng tham khảo nhé

Xem thêm
365 NGÀY TIẾNG ANH TRÔI CHẢY PART 2

365 NGÀY TIẾNG ANH TRÔI CHẢY PART 2

11/06/2017 844 47

Be careful! Cẩn thận/ Chú ý Be my guest Cứ tự nhiên/Đừng khách sáo Better late than never Đến muộn còn hơn là không đến  Better luck next time Chúc cậu may mắn lần sau Better safe than sorry Cẩn thận không xảy ra sai sót lớn Can I have a day off? Tôi có thể xin nghỉ 1 ngày được không? Can I help? Cần tôi giúp không?

Xem thêm
[CONTINUE] VOCABULARY OF WEATHER

[CONTINUE] VOCABULARY OF WEATHER

11/06/2017 220 31

  1. windy : có gió2

Xem thêm
365 NGÀY TIẾNG ANH TRÔI CHẢY PART 1

365 NGÀY TIẾNG ANH TRÔI CHẢY PART 1

11/06/2017 363 10

WAYS TO COMMUNICATE SUCCESSFULLY 1.Absolutely

Xem thêm
VOCABULARY OF WEATHER

VOCABULARY OF WEATHER

11/06/2017 527 23

      Hot [hɔt]: nóngWarm [wɔ:m]: ấm ápCold [kould]: lạnhSunny ['sʌni]: có nắngCloudy ['klaudi]: có mâyOvercast [,ouvə'kɑ:st]: u ámRain [rein]: mưaSnow [snou]: tuyết rơiHailstone ['heilstoun] : cục mưa đáThunder ['θʌndə]: chớp Thunderstorm ['θʌndəstɔ:m]: bão có sấm sétFrost [frɔst]: băng giáFreeze [fri:z]: đông cứng (đóng thành băng)Dew [dju:]: sươngFog [fɔg]: sương mùWind [wind]: gió Strong wind: gió mạnh

Xem thêm
VOCABULARY OF WEATHER

VOCABULARY OF WEATHER

11/06/2017 691 15

Xem thêm
VOCABULARY OF WEATHER

VOCABULARY OF WEATHER

11/06/2017 811 18

Hot: nóngWarm: ấm ápCold: lạnhSunny: có nắngCloudy: có mâyOvercast: u ámRain: mưaSnow : tuyết rơiHailstone: cục mưa đáThunder: chớpThunder: bão có sấm sétFrost: băng giáFreeze: đông cứng (đóng thành băng)Dew: sươngFog: sương mùWind: gió Strong wind: gió mạnh

Xem thêm
TIẾNG ANH CHUẨN CHÂU ÂU - LỘ TRÌNH HOÀN HẢO HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TIẾNG ANH CHUẨN CHÂU ÂU - LỘ TRÌNH HOÀN HẢO HỘI NHẬP QUỐC TẾ

05/06/2017 163 35

Hi các bạn, Hiện nay, rất nhiều học viên Việt Nam hiện nay đang nhầm tưởng về chương trình học tiếng anh: Học tiếng anh chỉ cần nghe nói. Chính vì thế khi đến với các chứng chỉ tiếng anh quốc tế, học viên có nền tảng khá lệch

Xem thêm
Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X