Từ vựng về phương tiện giao thông công cộng

11/06/2017

1. Cord /kɔːd/ – dây chắn an toàn

2. Seat /siːt/ – ghế ngồi

3. Bus driver /bʌs ˈdraɪ.vəʳ/ – tài xế xe buýt

4. Transfer /trænsˈfɜːʳ/ – vé chuyển tàu xe

5. Fare box /feəʳ bɒks/ – hộp đựng tiền vé xe

6. Rider /ˈraɪ.dəʳ/ – hành khách đi xe

7. Conductor /kənˈdʌk.təʳ/ – người bán vé

8. Strap /stræp/ – dãy vịn tay

9. Car /kɑːʳ/ – toa (xe điện, xe lửa)

10. Track /træk/ – đường ray

11. Platform /ˈplæt.fɔːm/ – sân ga

12. Turnstile /ˈtɜːn.staɪl/ – cửa xoay

13. Token booth /ˈtəʊ.kən buːð/ – buồng bán vé

14. Commuter train /kəˈmjuː.təʳ treɪn/ – tàu vé tháng

15. Engineer /ˌen.dʒɪˈnɪəʳ/ – người lái tàu

16. Ticket /ˈtɪk.ɪt/ – vé

17. Commuter /kəˈmjuː.təʳ/ – người đi làm bằng vé tháng

18. Station /ˈsteɪ.ʃən/ – nhà ga

19. Ticket window /ˈtɪk.ɪt ˈwɪn.dəʊ/ – cửa sổ bán vé

20. Timetable /ˈtaɪmˌteɪ.bļ/ – lịch trình

21. Fare /feəʳ/ – tiền vé

22. Tip /tɪp/ – tiền thưởng thêm

23. Meters /ˈmiː.təʳ/ – đồng hồ đo

24. Receipt /rɪˈsiːt/ – hóa đơn

25. Passenger /ˈpæs.ən.dʒəʳ/ – hành khách

26. Cab driver /kæb ˈdraɪ.vəʳ/ – tài xế taxi

27. Taxi /ˈtæk.si/ – xe taxi

28. Taxi stand /ˈtæk.si stænd/ – điểm đỗ taxi

29. Monorails /ˈmɒn.ə.reɪl/ – đường ray đơn


Kiểm tra trình độ miễn phí


 --------------------------------------------------

Trung tâm anh ngữ English Camp thành lập từ 2013, cung cấp đa dạng các khoá học phù hợp với trình độ của từng đối tượng học viên. Điểm mạnh của English Camp chính là sự chú trọng đầu tư vào giáo trình và đội ngũ giảng viên.

  • Sử dụng 100% giáo trình chuẩn Châu Âu sử dụng cho khoá học Tiếng anh giao tiếp thông dụng 4 kỹ năng và Tiếng anh thương mại
  • Giáo trình Toeic chất lượng do chính giảng viên 990đ Toeic của EC biên soạn công phu từ 10 đầu sách hàng đầu hiện nay.
  • 100% giáo viên được đào tạo bài bản từ khoa Tiếng anh Thương Mại và các khối ngành Kinh tế từ Đại Học Ngoại Thương.
  • Cam kết 100% đầu ra đến từng học viên.

Mọi chi tiết và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 096 122 5659.

Học viên có thể tham khảo chi tiết chương trình các khoá học tại EC tại link dưới đây:

*Khoá học Nền tảng – Mất gốc:

http://bit.ly/2rZZc4A

*Khoá học Tiếng anh thông dụng 4 kỹ năng:

http://bit.ly/2qXUILX

* Khoá học Toeic siêu trí nhớ:

http://bit.ly/2sObk54

* Khoá học Tiếng anh thương mại:

http://bit.ly/2qFiUlT

*Phương pháp học tiếng anh hiệu quả: 

http://bit.ly/2qXYyVd

*Giảng viên nổi bật EC:

http://bit.ly/2slyfVd

*Học viên xuất sắc EC:

http://bit.ly/2qAM4id

*Lịch khai giảng các lớp EC:

http://bit.ly/2qSWVnP

*Bảng học phí các lớp EC:

 http://bit.ly/2szqYlo


Comments

Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X