Subject-Verb Agreement - 10 quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

01/11/2019

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là gì??

Trong tiếng Anh, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là một quy tắc ngữ pháp nó định rõ rằng chủ ngữ và động từ trong một câu phải hòa hợp, đồng nhất với nhau.

 

Cùng điểm qua 10 quy tắc thông dụng cùng với các ví dụ để hiểu bài và nhớ lâu nhé!

 

#Rule1: Chủ ngữ và động từ phải đồng nhất với nhau về số lượng

 

Một chủ ngữ số ít phải đi với một động từ ở dạng số ít, tương tự chủ ngữ số nhiều thì động từ đi kèm cũng phải ở dạng số nhiều

 

Ví dụ

 

A good medicine tastes bitter.

 

He goes to work by bus.

 

They visit us every other week.

 

 

 

#Rule2: Động từ hòa hợp với chủ ngữ xa (Chủ ngữ 1)

 

Chủ ngữ được chia tách thành 2 phần bởi các từ “with”, “as well as”, “together with”, “along with”. Các từ và cụm từ này không phải nằm trong bộ phận của chủ ngữ. Thế nên động từ sẽ hòa hợp với chủ ngữ nằm trước các từ và cụm từ này.

 

Ví dụ. The politician, along with the newsmen, is expected shortly.

 

 

 

#Rule3: Chủ ngữ được nối với nhau bằng ‘AND’

 

  1. Động từ ở dạng số nhiều

 

Ex. Mary and Joan are quite different.

 

  1. Động từ ở dạng số ít

 

+ Danh từ (chủ ngữ) có “each” và các đại từ bất định “every..”

 

Ex. Each boy and each girl has their own story.

 

+ Danh từ (chủ ngữ) cùng diễn tả một ý

 

Ex. Bread and butter is my favorite food. (Bánh mỳ phết bơ là món ăn ưa thích của tôi)

 

The actress and singer is brilliant. (Diễn viên kiêm ca sĩ là người tài năng)

 

 

 

#Rule4: Động từ hòa hợp với chủ ngữ gần (Chủ ngữ 2...)

 

Hai hay nhiều chủ ngữ đi cùng với nhau bằng “or/not”, “either…or/neither…nor”, “not only…but also” thì động từ hòa hợp với chủ ngữ nào gần nó nhất.

 

Ví dụ.

 

Neither my mother nor my father goes to university.

 

Either my father or my brothers are coming.

 

Not only you but also I am planning to go.

 

 

 

#Rule5: Động từ hòa hợp với chủ ngữ là danh từ tập hợp

 

Với các danh từ tập hợp (family, class, school, group, team, government, …), động từ đi theo sau nó là ở dạng số ít hay số nhiều cũng tùy thuộc vào nghĩa. Chia số ít nếu chỉ toàn thể, chia số nhiều nếu chỉ từng người trong tập thể đó.

 

Ví dụ.

 

My family opens a coffee shop. (Cả nhà tôi cùng mở một tiệm coffee.)

 

My family open a coffee shop. (Mỗi người trong gia đình đều mở một tiệm coffee.)

 

 

 

 

 

#Rule6: Động từ hòa hợp với danh từ đi sau nó (Tân ngữ)

 

Áp dụng với các câu bắt đầu bằng “here” hoặc “there“, khi đó “here” và “there” là chủ ngữ.

 

Ví dụ.

 

There is a bush near the school playground.

 

Here are the keys.

 

 

 

#Rule7: Chủ ngữ là các danh từ đi cùng với các đại từ bất định 

 

Động từ sẽ ở dạng số ít nếu như chủ ngữ có các đại từ bất định dạng số ít như each, either, neither, one, no one, every one, someone, anyone, nobody, somebody, anybody, everybody, one, no.

 

Ex.

 

Nobody gets rich from writing nowadays.

 

Either of the plans is equally dangerous.

 

 

 

Động từ sẽ ở dạng số nhiều nếu chủ ngữ có các đại từ bất định dạng số nhiều như several, few, both, many.

 

Ex. Several villages have been isolated by the heavy snowfall.

 

Và một vài các đại từ bất định khác (some, any, all, most) , động từ đi theo sau có thể số nhiều hoặc số ít phụ thuộc vào cách sử dụng của chúng ở trong câu: danh từ không đếm được dùng dạng số ít, danh từ đếm được dùng dạng số nhiều

 

Ex. 

 

Some of the books are out of place. Please put them in the right order. 

 

(Books are countable.)

 

Some of the music was weird. (Music is uncountable.)

 

 

 

#Rule8: Động từ hòa hợp với lượng từ

 

Dùng động từ ở dạng số ít khi diễn tả sự đo lường, thời gian, tiền bạc, cân nặng khi lượng đó được tính theo đơn vị

 

Ex.

 

Fifty dollars seems a reasonable price.

 

Three miles is too far to walk.

 

 

 

#Rule9: Động từ hòa hợp các danh từ có tận cùng là “s”

 

Chủ ngữ có dạng số nhiều nhưng mang nghĩa số ít thì động từ chia ở dạng số ít

 

mumps, home economics, social studies economics, measles, calisthenics, statistics, civics, physics, gymnastics, phonics, news, acrobatics, aesthetics, thesis, mathematics, …).

 

Ex. Gymnastics is his favourite sport.

 

Mathematics is the science of pure quantity.

 

 

 

#Rule10: Các trường hợp khác

 

  1. Động từ luôn chia số nhiều 

 

+ Danh từ chỉ bộ phận (glasses, pants, trousers, scissors,…)

 

Ex. Her glassses are really nice.

 

+ Danh từ chỉ quốc tịch

 

Ex. Vietnamese always want to spend their time with family in Tet Holiday.

 

+ Danh từ được thành lập từ tính từ bằng cách thêm “the” để chỉ một tập hợp, một nhóm người..

 

Ex. The vulnerable are really poor. (Những người khốn khổ thực sự rất nghèo.)

 

+ A number of + Countable noun (Danh từ đếm được): Nhiều

 

Ex. A number of books in this library are really big.

 

  1. Động từ luôn chia số ít

 

+ One of, Each of, Every of, Either of + Noun

 

Ex. One of my family’s members is going to Singapore nest month.

 

+ The number of + (un) countable noun: một số lượng những cái gì

 

Ex. The number of bears decreases day by day. 

 

+ Tên của các thực thể tồn tại (sách, tổ chức, đất nước...) 

 

Ex. Harry Potter is an interesting novel.

 


Kiểm tra trình độ miễn phí


 --------------------------------------------------

Trung tâm anh ngữ English Camp thành lập từ 2013, cung cấp đa dạng các khoá học phù hợp với trình độ của từng đối tượng học viên. Điểm mạnh của English Camp chính là sự chú trọng đầu tư vào giáo trình và đội ngũ giảng viên.

  • Sử dụng 100% giáo trình chuẩn Châu Âu từ các NXB danh tiếng Oxford, National Geographic
  • Lộ trình học đáp ứng mục tiêu ứng dụng thực tế và luyện thi chứng chỉ quốc tế đang được BC, IDP phát triển.
  • Đội ngũ giảng viên tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh các trường Top như FTU, ULIS, HANU cùng kinh nghiệm tối thiểu 03 năm giảng dạy. Giảng viên bản địa có chứng chỉ giảng dạy quốc tế và kinh nghiệm từ 2-3 năm làm việc tại Việt Nam được cung cấp bởi các Agency uy tín.
  • Quy mô lớp học nhỏ 10-17 học viên.

Mọi chi tiết và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 096 122 5659.

Fanpage: https://www.facebook.com/Englishcampcenter

Học viên có thể tham khảo chi tiết chương trình các khoá học tại EC tại link dưới đây:

*Khoá học Nền tảng – Mất gốc:

http://bit.ly/2rZZc4A

*Khoá học Tiếng anh thông dụng 4 kỹ năng:

http://bit.ly/2qXUILX

* Khoá học Toeic siêu trí nhớ:

http://bit.ly/2sObk54

* Khoá học Tiếng anh thương mại:

http://bit.ly/2qFiUlT

*Phương pháp học tiếng anh hiệu quả: 

http://bit.ly/2qXYyVd

 

 


Comments

Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X