DISTINGUISH - PHÂN BIỆT INTELLIGENT, SMART VÀ CLEVER

13/06/2019

Intelligent  /ɪnˈtelɪdʒənt/ good at learning, understanding and thinking in a logical way about things; showing this ability - dùng để chỉ người có trí tuệ, tư duy nhanh nhạy và có suy nghĩ logic hoặc để chỉ những sự vật, sự việc xuất sắc, là kết quả của quá trình suy nghĩ, chỉ khả năng phân tích, giải quyết vấn đề một cách khoa học và hiệu quả

Ex: What an intelligent question! (Đó là câu hỏi thông minh đấy!)


Smart /smɑːrt/ able to think quickly or intelligently in difficult situations - chỉ sự nắm bắt nhanh nhạy tình hình hoặc diễn biến đang xảy ra.

Ex: Tung Lam's teacher says he's one of the smartest kids in the class.

(Cô giáo nói Tùng Lâm là một trong những bạn nhỏ thông minh nhất lớp)


Clever /ˈklevər/ quick at learning and understanding things - chỉ lanh lợi, khôn ngoan

Ex:  As a child, she was a clever girl

(Ngay từ khi còn nhỏ, cô ấy đã là một cô bé lanh lợi)

She is clever to get what she wants

(Cô ấy đã đạt được những gì mình mong muốn một cách khôn ngoan)

 


Kiểm tra trình độ miễn phí


 --------------------------------------------------

Trung tâm anh ngữ English Camp thành lập từ 2013, cung cấp đa dạng các khoá học phù hợp với trình độ của từng đối tượng học viên. Điểm mạnh của English Camp chính là sự chú trọng đầu tư vào giáo trình và đội ngũ giảng viên.

  • Sử dụng 100% giáo trình chuẩn Châu Âu sử dụng cho khoá học Tiếng anh giao tiếp thông dụng 4 kỹ năng và Tiếng anh thương mại
  • Giáo trình Toeic chất lượng do chính giảng viên 990đ Toeic của EC biên soạn công phu từ 10 đầu sách hàng đầu hiện nay.
  • 100% giáo viên được đào tạo bài bản từ khoa Tiếng anh Thương Mại và các khối ngành Kinh tế từ Đại Học Ngoại Thương.
  • Cam kết 100% đầu ra đến từng học viên.

Mọi chi tiết và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 096 122 5659.

Học viên có thể tham khảo chi tiết chương trình các khoá học tại EC tại link dưới đây:

*Khoá học Nền tảng – Mất gốc:

http://bit.ly/2rZZc4A

*Khoá học Tiếng anh thông dụng 4 kỹ năng:

http://bit.ly/2qXUILX

* Khoá học Toeic siêu trí nhớ:

http://bit.ly/2sObk54

* Khoá học Tiếng anh thương mại:

http://bit.ly/2qFiUlT

*Phương pháp học tiếng anh hiệu quả: 

http://bit.ly/2qXYyVd

*Giảng viên nổi bật EC:

http://bit.ly/2slyfVd

*Học viên xuất sắc EC:

http://bit.ly/2qAM4id

*Lịch khai giảng các lớp EC:

http://bit.ly/2qSWVnP

*Bảng học phí các lớp EC:

 http://bit.ly/2szqYlo


Comments

Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X