40+ DẠNG RÚT GỌN CỦA TỪ

08/10/2019

40+ DẠNG RÚT GỌN CỦA TỪ 


Học cách làm thế nào để cải thiện khả năng nói tiếng Anh nhanh hơn và trôi chảy hơn thông qua việc sử dụng các dạng rút gọn của đa số các từ ngữ thông dụng trong tiếng Anh nhé!

 

1. Ain’t /eɪnt/ = Am not/are not/is not 

E.g. She ain’t hungry.

2. Ain’t = Has not/have not

E.g. He ain’t done it yet.

3. Wanna /ˈwɑːnə/ = Want to

E.g. I wanna go home.

4. Wanna = Want a

E.g. I wanna coffee.

5. Whatcha = What have you

E.g. Whatcha got there?

6. Kinda /kaɪndə/ = Kind of

E.g. Anna’s kinda cute.

7. Sorta /sɔːrtə/ = Sort of

E.g. She’s sorta tired.

8. Outta /ˈaʊtə/ = Out of

E.g. I’m outta money.

9. Alotta = A lot of

E.g. I eat alotta chocolate.

10. Lotsa = Lots of

E.g. He has lotsa money.

11. Mucha /mʌtʃə/= Much of

E.g. It’s not mucha a surprise, is it?

12. Cuppa /ˈkʌpə/ = Cup of

E.g. Would you like a cuppa tea?

13. Dunno /dəˈnoʊ/ = Don’t know

E.g. I dunno.

14. Lemme = Let me

E.g. Lemme see!

15. Gimme /ˈɡɪmi/ = Give me

E.g. Gimme the book!

16. Tell’em = Tell them

E.g. We should tell’em the truth.

17. Cos /kəz/ = Because

E.g. I cry cos I’m in pain.

18. Innit? /ˈɪnɪt/ = Isn’t it?

E.g. It’s blue, innit?

19. I’mma = I’m going to

E.g. I’mma talk to my mother.

20. Gonna = Going to

E.g. I’m gonna tell you the truth.

21. Needa = Need to

E.g. You needa know about Jame.

22. Oughta = Ought to

E.g. You oughta phone your brother.

23. Hafta = Have to

E.g. We hafta go.

24. Hasta = Has to

E.g. John hasta work today.

25. Usta = Used to

E.g. She usta live in France.

26. Supposta = Supposed to

E.g. I’m supposta start a new job on Monday.

27. Cmon = Come on

E.g. Cmon, let’s do it together!

28. Ya = You/ you are

E.g. I miss ya.

29. Gotta /ˈɡɑːtə/ = (have) got a

E.g. Have you gotta phone?

30. Shoulda = Should have

E.g. She shoulda called yesterday.

31. Shouldna = Shouldn’t have

E.g. I’m sorry, I shouldna told you that.

32. Wouldna = Wouldn’t have

E.g. I wouldna done that if I were you.

33. She’da = She would have

E.g. She’da been prepared for class.

34. Coulda = Could have

E.g. He coulda been here by 5:00.

35. Woulda = Would have

E.g. He woulda arrived soon.

36. Mighta = Might have

E.g. You mighta left the book at the airport.

37. Mightna = Mightn’t have

E.g. She mightna caught her train.

38. Musta = Must have

E.g. She musta been in a hurry.

39. Mussna = Must not have

E.g. You mussna stolen the money

40. Dontcha = Don’t you

E.g. Dontcha see it?

41. Wontcha = Won’t you

E.g. Wontcha watch this film?

42. Whatcha = What are you

E.g. Whatcha doing?

43. Betcha = Bet you

E.g. Betcha can’t guess who she is!

44. Gotcha = Got you

E.g. We gotcha!

45. D’you = Do you

E.g. D’you like him?

46. Didntcha = Didn’t you

E.g. Didntcha like this book?

47. S’more = Some more

E.g. I will need s’more time.

                                                                                                                           Cre: 7ESL


Kiểm tra trình độ miễn phí


 --------------------------------------------------

Trung tâm anh ngữ English Camp thành lập từ 2013, cung cấp đa dạng các khoá học phù hợp với trình độ của từng đối tượng học viên. Điểm mạnh của English Camp chính là sự chú trọng đầu tư vào giáo trình và đội ngũ giảng viên.

  • Sử dụng 100% giáo trình chuẩn Châu Âu sử dụng cho khoá học Tiếng anh giao tiếp thông dụng 4 kỹ năng và Tiếng anh thương mại
  • Giáo trình Toeic chất lượng do chính giảng viên 990đ Toeic của EC biên soạn công phu từ 10 đầu sách hàng đầu hiện nay.
  • 100% giáo viên được đào tạo bài bản từ khoa Tiếng anh Thương Mại và các khối ngành Kinh tế từ Đại Học Ngoại Thương.
  • Cam kết 100% đầu ra đến từng học viên.

Mọi chi tiết và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 096 122 5659.

Học viên có thể tham khảo chi tiết chương trình các khoá học tại EC tại link dưới đây:

*Khoá học Nền tảng – Mất gốc:

http://bit.ly/2rZZc4A

*Khoá học Tiếng anh thông dụng 4 kỹ năng:

http://bit.ly/2qXUILX

* Khoá học Toeic siêu trí nhớ:

http://bit.ly/2sObk54

* Khoá học Tiếng anh thương mại:

http://bit.ly/2qFiUlT

*Phương pháp học tiếng anh hiệu quả: 

http://bit.ly/2qXYyVd

*Giảng viên nổi bật EC:

http://bit.ly/2slyfVd

*Học viên xuất sắc EC:

http://bit.ly/2qAM4id

*Lịch khai giảng các lớp EC:

http://bit.ly/2qSWVnP

*Bảng học phí các lớp EC:

 http://bit.ly/2szqYlo


Comments

Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X