11 THÀNH NGỮ TIẾNG ANH VỚI HIT

10/07/2019

1. HIT A WALL /hɪt eɪ wɔːl/

+ suddenly stop making forward progress

+ đột nhiên chững lại, không tiến bộ nữa

 

2. HIT IT OUT OF THE PARK /hɪt ɪt aʊt əv ðə pɑːrk/

+ Succeed brilliantly

+ thành công rực rỡ

 

3. HIT THE BOOKS /hɪt ðə bʊks/

+ To study (generally said of students) for the exam

+ ôn thi

 

4. HIT THE GROUND RUNNING /hɪt ðə ɡraʊnd ˈrʌnɪŋ/

+ To begin a job or project with no learning or training period needed

+ bắt đầu làm việc mà chưa qua học tập hay đào tạo

 

5. HIT THE HAY /hɪt ðə heɪ /

+ To go to bed

+ đi ngủ

 

6. HIT THE JACKPOT /hɪt ðə ˈdʒækpɑːt/

+ Do something that brings great success

+ làm điều gì mang đến thành công lớn, vớ bở, thành công lớn 

 

7. HIT THE NAIL ON THE HEAD /hɪt ðə neɪl ɑːn ðə hed/

+ To be absolutely correct (said of an utterance)

+ hoàn toàn chính xác (thường dùng đối với những sự phát biểu, bài tỏ, hay cách đọc, cách phát âm)

 

8. HIT THE ROAD /hɪt ðə roʊd/

+ To leave

+ rời đi, rời khỏi

 

9. HIT THE ROOF /hɪt ðə ruːf/

+ Explode in rage; become extremely angry

+ nổi cơn thịnh nộ

 

10. HIT THE SACK /hɪt ðə sæk/

+ To go to bed 

+ đi ngủ

 

11. HIT THE SPOT /hɪt ðə spɑːt/ 

+ Be very satisfying (said of something eaten)

+ rất hài lòng, sử dụng khi dùng bữa

                                                                                          

                                                                                                                       Cre: ESL

 


Kiểm tra trình độ miễn phí


 --------------------------------------------------

Trung tâm anh ngữ English Camp thành lập từ 2013, cung cấp đa dạng các khoá học phù hợp với trình độ của từng đối tượng học viên. Điểm mạnh của English Camp chính là sự chú trọng đầu tư vào giáo trình và đội ngũ giảng viên.

  • Sử dụng 100% giáo trình chuẩn Châu Âu sử dụng cho khoá học Tiếng anh giao tiếp thông dụng 4 kỹ năng và Tiếng anh thương mại
  • Giáo trình Toeic chất lượng do chính giảng viên 990đ Toeic của EC biên soạn công phu từ 10 đầu sách hàng đầu hiện nay.
  • 100% giáo viên được đào tạo bài bản từ khoa Tiếng anh Thương Mại và các khối ngành Kinh tế từ Đại Học Ngoại Thương.
  • Cam kết 100% đầu ra đến từng học viên.

Mọi chi tiết và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 096 122 5659.

Học viên có thể tham khảo chi tiết chương trình các khoá học tại EC tại link dưới đây:

*Khoá học Nền tảng – Mất gốc:

http://bit.ly/2rZZc4A

*Khoá học Tiếng anh thông dụng 4 kỹ năng:

http://bit.ly/2qXUILX

* Khoá học Toeic siêu trí nhớ:

http://bit.ly/2sObk54

* Khoá học Tiếng anh thương mại:

http://bit.ly/2qFiUlT

*Phương pháp học tiếng anh hiệu quả: 

http://bit.ly/2qXYyVd

*Giảng viên nổi bật EC:

http://bit.ly/2slyfVd

*Học viên xuất sắc EC:

http://bit.ly/2qAM4id

*Lịch khai giảng các lớp EC:

http://bit.ly/2qSWVnP

*Bảng học phí các lớp EC:

 http://bit.ly/2szqYlo


Comments

Copyright © Englishcamp 2018.All right reserved.
Chính sách Bảo mật, Điều khoản & Điều kiện
X