Trung tâm English Camp School ở Hà Nội

Hotline: 096.122.5659 - 098.198.0259

Kiến thức TATM từ A-> Z

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN PART 7

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN PART 7

  [TỪ VỰNG KẾ TOÁN - ACCOUNTANT VOCABULARY]Tiếp tục từ vựng chủ đề kế toán, với những cụm từ không thể không gặp trong ngành kế toán sẽ giúp các bạn cập nhật được vốn từ vựng đang trống trơn của mình <3Operating profit: Lợi nhuận từ hoạt động SXKDOther current assets: Tài sản lưu động khácOther funds: Nguồn kinh phí, quỹ khácOther long-term liabilities: Nợ dài hạn khácOther payables: Nợ khácOther receivables/ri’si:vəbls/: Các khoản phải thu khácOther short-term investments/in’vestmənts/: Đầu tư ngắn hạn khácOwners’ equity: Nguồn vốn chủ sở hữu***************************************************Trung tâm anh ngữ English Camp – Your choices, We serveSố 55F khu E Tập thể Đại Học Thương MạiHOTLINE: 096 122 5659 – 098 198 0259Website:

BÁO SONG NGỮ - NGÀY THẾ GIỚI VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE TẠI NƠI LÀM VIỆC

BÁO SONG NGỮ - NGÀY THẾ GIỚI VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE TẠI NƠI LÀM VIỆC

Ngày Thế giới về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) chọn kỷ niệm vào ngày 28/4 hàng năm kể từ năm 2003, nhằm thúc đẩy việc ngăn ngừa tai nạn lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Chắc hẳn trong số các bạn đọc, rất ít bạn biết đến ngày kỷ niệm vô cùng ý nghĩa này

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU PART 13

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU PART 13

Xuất nhập khẩu là một lĩnh vực, ngành nghề cần có sự giao dịch tương đối nhiều với các đối tác nước ngoài với mục đích trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước. Vì thế, trình độ ngoại ngữ nói chung và khả năng Tiếng anh nói riêng rất được coi trọng cho dù có ở bất kì vị trí nào

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU PART 12

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU PART 12

Xuất nhập khẩu là một lĩnh vực, ngành nghề cần có sự giao dịch tương đối nhiều với các đối tác nước ngoài với mục đích trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước. Vì thế, trình độ ngoại ngữ nói chung và khả năng Tiếng anh nói riêng rất được coi trọng cho dù có ở bất kì vị trí nào

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU PART 11

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU PART 11

Xuất nhập khẩu là một lĩnh vực, ngành nghề cần có sự giao dịch tương đối nhiều với các đối tác nước ngoài với mục đích trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước. Vì thế, trình độ ngoại ngữ nói chung và khả năng Tiếng anh nói riêng rất được coi trọng cho dù có ở bất kì vị trí nào

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU PART 10

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU PART 10

Xuất nhập khẩu là một lĩnh vực, ngành nghề cần có sự giao dịch tương đối nhiều với các đối tác nước ngoài với mục đích trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước. Vì thế, trình độ ngoại ngữ nói chung và khả năng Tiếng anh nói riêng rất được coi trọng cho dù có ở bất kì vị trí nào

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU PART 9

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU PART 9

Xuất nhập khẩu là một lĩnh vực, ngành nghề cần có sự giao dịch tương đối nhiều với các đối tác nước ngoài với mục đích trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước. Vì thế, trình độ ngoại ngữ nói chung và khả năng Tiếng anh nói riêng rất được coi trọng cho dù có ở bất kì vị trí nào

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU PART 8

TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU PART 8

Xuất nhập khẩu là một lĩnh vực, ngành nghề cần có sự giao dịch tương đối nhiều với các đối tác nước ngoài với mục đích trao đổi hàng hóa trong và ngoài nước. Vì thế, trình độ ngoại ngữ nói chung và khả năng Tiếng anh nói riêng rất được coi trọng cho dù có ở bất kì vị trí nào

X