Trung tâm English Camp School ở Hà Nội

Hotline: 096.122.5659 - 098.198.0259

Giao tiếp thông dụng A->Z

MỘT SỐ CÁCH NÓI XIN LỖI TRONG TIẾNG ANH

MỘT SỐ CÁCH NÓI XIN LỖI TRONG TIẾNG ANH

  ★ Terribly sorry - Thành thật xin lỗi ★ I have to say sorry you - Tôi phải xin lỗi anh ★ Sorry for being late - Xin lỗi tôi đến trễ ★ I forget it by mistake - Tôi sơ ý quên mất ★ I was careless - Tôi đã thiếu cẩn thận ★ I was wrong - Tôi đã sai ★ I don’t mean to - Tôi không cố ý ★ I feel that I should be responsible for that matter - Tôi cảm thấy có lỗi về việc đó ★ How should I apologize you? - Tôi phải xin lỗi anh như thế nào đây ★ I don’t mean to make you displeased - Tôi không cố ý làm anh phật lòng ★ I have no choice - Tôi không có sự lựa chọn ★ Sorry to bother you - Xin lỗi đã làm phiền bạn

5 BÍ QUYẾT ĐỂ KHÔNG CÒN SỢ NGHE TIẾNG ANH

5 BÍ QUYẾT ĐỂ KHÔNG CÒN SỢ NGHE TIẾNG ANH

  1. Dự đoán nội dung Tùy thuộc vào bối cảnh - một báo cáo tin tức, một bài giảng đại học, trao đổi trong một siêu thị - bạn thường có thể dự đoán được các loại từ và phong cách của ngôn ngữ các loa sẽ sử dụng

IDIOMS WITH “TIME”

IDIOMS WITH “TIME”

1.A devil of time : a very difficult time. Eg: It was a devil of time for him to go over the death of his father. 2.A matter of time : sure to happen at some time in the future. Eg: Waiting for the good news from her just a matter of time. 3.Make good […]

IDIOMS USING COLD

IDIOMS USING COLD

1.Give someone cold shoulder : lạnh nhạt, thờ ơ với ai đó Eg: Pan gave me the cold shoulder. Do you know why he ignore me? 2. Go cold turkey : từ bỏ một cái gì đó (thường là tật xấu) Eg: I need stop smoking. I need to go cold turkey. 3. Have cold […]

[10 VIDEO TED TALKS BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI XEM]

[10 VIDEO TED TALKS BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI XEM]

Học viên đến với English Camp luôn được hướng dẫn tài liệu tự học hay ho này. Và đây cũng chính là lý do tại sao TED Talks là giáo trình HOT nhất hiện nay. Các mem cùng tìm hiểu và bắt đầu tự học với TED Talks ngay từ hôm nay nhé! Với nhiều […]

5 WAYS TO TALK “TALK”

5 WAYS TO TALK “TALK”

1.Talk about (topic/person) : Nói về ai đó/cái gì đó. Eg: We talk about our favourite movie. 2.Talk over : bàn bạc (dùng khi nói chi tiết về việc gì đó ) Eg: I need to talk over with my wife about buying a new car. 3. Talk someone into : thuyết phục ai đó […]

VOCABULARY OF CHARACTER

VOCABULARY OF CHARACTER

Nobody is perfect, so just try to encompass yourself and you can get success. If you have this all character, I’m sure that you will become a successful person. 1. ambitious /æm’biʃəs/ : có hoài bão 2. genuine /’ʤenjuin/ : thành thật 3. loyal /’lɔiəl/ : trung thành 4. humble /’hʌmbl/ : khiêm tốn 5. […]

X