Trung tâm English Camp School ở Hà Nội

Hotline: 096.122.5659 - 098.198.0259

Giao tiếp thông dụng A->Z

VOCABULARY OF WEATHER

VOCABULARY OF WEATHER

      Hot [hɔt]: nóngWarm [wɔ:m]: ấm ápCold [kould]: lạnhSunny ['sʌni]: có nắngCloudy ['klaudi]: có mâyOvercast [,ouvə'kɑ:st]: u ámRain [rein]: mưaSnow [snou]: tuyết rơiHailstone ['heilstoun] : cục mưa đáThunder ['θʌndə]: chớp Thunderstorm ['θʌndəstɔ:m]: bão có sấm sétFrost [frɔst]: băng giáFreeze [fri:z]: đông cứng (đóng thành băng)Dew [dju:]: sươngFog [fɔg]: sương mùWind [wind]: gió Strong wind: gió mạnh

VOCABULARY OF WEATHER

VOCABULARY OF WEATHER

Hot: nóngWarm: ấm ápCold: lạnhSunny: có nắngCloudy: có mâyOvercast: u ámRain: mưaSnow : tuyết rơiHailstone: cục mưa đáThunder: chớpThunder: bão có sấm sétFrost: băng giáFreeze: đông cứng (đóng thành băng)Dew: sươngFog: sương mùWind: gió Strong wind: gió mạnh

 CÁCH GIAO TIẾP TRONG LẦN ĐẦU GẶP GỠ

CÁCH GIAO TIẾP TRONG LẦN ĐẦU GẶP GỠ

  Khi lần đầu gặp một ai đó, chắc hẳn bạn muốn tạo một ấn tượng tốt bằng những lời nói lịch sự nhưng không quá gượng gạo. Bạn có thể thay nói "Hello" hoặc "Nice to meet you " bằng việc tùy vào hoàn cảnh khi đó, ví dụ như trong video bên dưới " Is anyone sitting here? " để thay cho lời chào

 CÁC CÁCH TRẢ LỜI KHI AI ĐÓ NHỜ BẠN GIÚP ĐỠ

CÁC CÁCH TRẢ LỜI KHI AI ĐÓ NHỜ BẠN GIÚP ĐỠ

  Trong cuộc sống sẽ có những lúc chúng ta cần giúp và cần được giúp, nhưng không phải bất cứ khi nào hay trong trường hợp nào mà chúng ta đều có thể.Cùng tham khảo các mẫu câu đồng ý và từ chối giúp đỡ một cách lịch sự nhất dưới đây

CÁCH SỬ DỤNG CÂU HỎI ĐUÔI - QUESTION TAG

CÁCH SỬ DỤNG CÂU HỎI ĐUÔI - QUESTION TAG

Câu hỏi đuôi là một câu hỏi nhỏ ở cuối câu mệnh đề chính, thường được sử dụng để hỏi về sự đồng ý hay xác nhận thông tin đưa ra phía trước. Ex : you are his girlfriend, aren't you ?you aren't his girlfriend, are you ?=> Chú ý cách sử dụng ngữ điệu cho câu hỏi đuôi :+ ngữ điệu đi lên : khi bạn không chắc thông tin và muốn biết rõ về câu trả lời

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÓI " SORRY "

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÓI " SORRY "

=> khi bạn làm người khác buồn, đau và ước đã không làm điều đó => khi thể hiện sự thất vọng hoặc gặp tin xấu một cách lịch sự => khi nói điều gì đó không đúng và muốn sửa lại => khi từ chối đề nghị hoặc yêu cầu nào đó => khi bất đồng quan điểm hoặc chỉ ra lỗi sai của người khác => khi muốn người khác nhắc lại điều họ vừa nói mà bạn không nghe rõ => khi thể hiện sự đồng cảm buồn tiếc với người khác khi họ gặp chuyện => khi bạn cảm thấy chán nản và mong chuyện tốt đẹp khác sẽ đến.

X