Trung tâm English Camp School ở Hà Nội

Hotline: 096.122.5659 - 098.198.0259

Giao tiếp thông dụng A->Z

10 CÁCH ĐỘNG VIÊN NGƯỜI KHÁC

10 CÁCH ĐỘNG VIÊN NGƯỜI KHÁC

1.Keep up the good work! Cứ làm tốt như vậy nhé! Cấu trúc này được sử dụng khi người đó đang làm tốt việc gì đó và bạn muốn họ tiếp tục

5 CÁCH HỎI XIN SỰ GIÚP ĐỠ THÔNG DỤNG NHẤT

5 CÁCH HỎI XIN SỰ GIÚP ĐỠ THÔNG DỤNG NHẤT

[5 WAYS TO ASK FOR HELP] (trình độ UPPER)Những câu dưới đây đều mang nghĩa gần giống nhau, với mục đích xin sự giúp đỡ từ người khác. Những câu này đều có thể dịch là "Bạn có thể giúp tôi không?", "Tôi cần sự giúp đỡ từ bạn" hay "Tôi xin bạn ít phút được chứ" (xin để giúp đỡ)

X