Trung tâm English Camp School ở Hà Nội

Hotline: 096.122.5659 - 098.198.0259

Giao tiếp thông dụng A->Z

TỪ VỰNG HỌC SINH SINH VIÊN PART 5

TỪ VỰNG HỌC SINH SINH VIÊN PART 5

  Các bạn thi cử, thảo luận đến đâu rồi nhỉ?Thi có bận thế nào cũng nên dành một chút thời gian để trau dồi từ vựng Tiếng Anh cùng EC nhé <3SHARE NGAY VỀ TƯỜNG để học tiếng anh cùng EC nào 7.       certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate  /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ   8

TỪ VỰNG HỌC SINH SINH VIÊN PART 3

TỪ VỰNG HỌC SINH SINH VIÊN PART 3

THÁNG 4 này là trọng điểm ôn thi, thuyết trình, thảo luận học tập trên trường. EC gửi đến các bạn album Từ vựng về SINH VIÊN với những chủ đề liên quan đến thi cử, học tập, trường học, và một vài vấn đề ngoài lề

TỪ VỰNG HỌC SINH SINH VIÊN PART 2

TỪ VỰNG HỌC SINH SINH VIÊN PART 2

THÁNG 4 này là trọng điểm ôn thi, thuyết trình, thảo luận học tập trên trường. EC gửi đến các bạn album Từ vựng về SINH VIÊN với những chủ đề liên quan đến thi cử, học tập, trường học, và một vài vấn đề ngoài lề

TỪ VỰNG HỌC SINH SINH VIÊN PART 1

TỪ VỰNG HỌC SINH SINH VIÊN PART 1

    THÁNG 4 này là trọng điểm ôn thi, thuyết trình, thảo luận học tập trên trường. EC gửi đến các bạn album Từ vựng về SINH VIÊN với những chủ đề liên quan đến thi cử, học tập, trường học, và một vài vấn đề ngoài lề

365 NGÀY TIẾNG ANH TRÔI CHẢY PART 9

365 NGÀY TIẾNG ANH TRÔI CHẢY PART 9

 [CONTINUE] WAYS TO COMMUNICATE SUCCESSFULLY - TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÔNG DỤNGEnjoy your meal ! Ăn ngon miệng nhaGo to hell Đi chết điIt serves you right! Đáng đời màyThe more, the merrier! Càng đông càng vuiBeggars can't be choosers! Ăn mày còn đòi xôi gấcBoys will be boys! Nó chỉ là trẻ con thôi màGood job!= well done! Làm tốt lắm

X